Titulinis
Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
Veiklos užduotys 2014

Veiklos užduotys 2014 metais

EINAMŲJŲ 2014 METŲ UŽDUOTYS
 
1. Užtikrinti, kad būtų užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji ir objektai atrankai, įvertinus turimą tyrimų medžiagą.
 
2. Parengti įvairių sričių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų papildymo ar kitokio pakeitimo, jų nuostatas derinant su paveldosaugos reikalavimus nustatančių teisės aktų nuostatomis.
 
3. Departamento 2014 m. veiklos plano projekte numatomų priemonių įgyvendinimui panaudoti:
Paveldotvarkos programos įgyvendinimui 5740 tūkst. Lt; Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programos vykdymui - 3000 tūkst. Lt; Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos vykdymui – 1700,0 tūkst. Lt; Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos vykdymui – 1840,0 tūkst. Lt.
 
4. Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinant galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus.
 
Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų programose ir projektuose ir bendradarbiauti su kitų šalių kultūros paveldo institucijomis.
 
5. Užtikrinti Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių vykdymą, atliekant Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais, stebėseną.
 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI
 
1. Užtikrinti, kad būtų užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji objektai atrankai, įvertinus turimą tyrimų medžiagą. Iš viso parengti apskaitos tikslais duomenų 2450 vnt.
 
2. Priimti 2 teisės aktai dėl apsaugos zonų nustatymo ir dėl aiškesnio apsaugos reglamentavimo.
 
3. Paveldotvarkos, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka), Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos bei Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos vykdymui skirtas lėšas panaudoti ir numatytus darbus atlikti 100 proc.
 
4. Užtikrintas dalinai finansuojamų paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų konkurso parengimas, numatant paremti ne mažiau kaip 50 projektų. Pertvarkytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinės svetainės puslapis. Parengta ne mažiau kaip 20 pranešimų žiniasklaidos priemonėse.
 
5. Per 2014 metus, vadovaujantis Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklėmis, organizuotas 20% Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais, stebėsenos vykdymas.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas