Titulinis
Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
Veiklos užduotys 2012

Veiklos užduotys 2012 metais

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 
1. Užtikrinti, kad būtų užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji objektai, esantys vietovės teritorijoje ir neįrašyti į Kultūros vertybių registrą; parengta apskaitos dokumentacija kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadai.
 
2. Įregistruota 20000 juridinių faktų Nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonose, apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre, apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
 
3. Pagal Paveldotvarkos programą atlikti tvarkybos darbai 15 kultūros paveldo objektų, rengiama 15 specialiųjų planų, išmokėtos kompensacijos privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams (500 tūkst. Lt), skirta lėšų kultūros paveldo objektų ženklinimui (40 tūkst. Lt). Atlikti tvarkybos darbai 14 Lietuvos Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų. Atlikti tvarkybos darbai 3 objektuose, įtrauktuose į Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą. Atlikti darbai 2 objektuose, įtrauktuose į Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009 – 2017 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009 – 2011 m.) priemones.
 
4. Užbaigti dvejų metų pirmininkavimą Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei, deleguoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovus arba įgaliotus ekspertus dalyvauti specializuotų darbo grupių veikloje, organizuoti seminarus, Europos paveldo dienų renginius (14).
 
5. Patikrinti ūkiškai nenaudojamus ir neprižiūrimus kultūros paveldo objektus pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą tokių objektų sąrašą.
 
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI
 
1. Įregistruota informacijos apie kultūros paveldo objektus (2450 vnt.).
 
2. Įregistruota 20000 juridinių faktų Nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonose, apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre, apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
 
3. Pagal Paveldotvarkos programą atlikti tvarkybos darbai 15 kultūros paveldo objektų, rengiama 15 specialiųjų planų, išmokėtos kompensacijos privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams (500 tūkst. Lt), skirta lėšų kultūros paveldo objektų ženklinimui (40 tūkst. Lt). Atlikti tvarkybos darbai 14 Lietuvos Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų. Atlikti tvarkybos darbai 3 objektuose, įtrauktuose į Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą. Atlikti darbai 2 objektuose, įtrauktuose į Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009 – 2017 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009 – 2011 m.) priemones.
 
4. Užbaigti dvejų metų pirmininkavimą Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei, deleguoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovus arba įgaliotus ekspertus dalyvauti specializuotų darbo grupių veikloje, organizuoti seminarus, Europos paveldo dienų renginius (14).
5. Iš visų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintų numatytų patikrinti bei patikrintų kultūros paveldo objektų, fizinės būklės stabilumas turėtų būti užtikrintas 10% tokių objektų. Iki einamųjų metų pabaigos parengti bei pateikti tiesioginiam vadovui ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas