Titulinis
Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
Veiklos užduotys 2011

Veiklos užduotys 2011 metais

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 
1. Užtikrinti, kad būtų užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji objektai, esantys vietovės teritorijoje ir neįrašyti į Kultūros vertybių registrą; parengta apskaitos dokumentacija kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadai.
 
2. Užtikrinti, kad būtų įregistruoti juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonose, apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre, apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
 
3. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinta Paveldotvarkos programa, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programa, Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programa bei įvykdytos Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009 – 2017 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009 – 2011 m.) priemonės.
 
4. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą kultūros paveldo apsaugos srityje veikiančiose Jungtinių Tautų, Europos Tarybos bei Baltijos jūros regiono šalių organizacijose ir jų rengiamose programose bei projektuose bei Europos paveldo dienų, skirtų sieninei tapybai, surengimą.
 
5. Organizuoti 2010 m. pradėtą ūkiškai nenaudojamų ir neprižiūrimų kultūros paveldo objektų patikrinimą ir 2010 – 2011 m. ūkiškai nenaudojamų ir neprižiūrimų kultūros paveldo objektų patikrinimo rezultatų analizės bei siūlymų dėl tokių kultūros paveldo objektų apsaugos efektyvumo gerinimo parengimą.
 
6. Parengti ir Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu patvirtinti priemonių planą dėl poįstatyminių teisės aktų rengimo, įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, pasikeitus Statybos įstatymui.
 
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI
 
1. Užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai (1190); užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai (10) bei atskleisti nekilnojamieji objektai, esantys vietovės teritorijoje ir neįrašyti į Kultūros vertybių registrą (500); parengta apskaitos dokumentacija kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadai (750).
 
2. Įregistruota 12000 juridinių faktų Nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonose, apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre, apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
 
3. Pagal Paveldotvarkos programą atlikti tvarkybos darbai 19 kultūros paveldo objektų, rengiama 15 specialiųjų planų, išmokėtos kompensacijos privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams (500 tūkst. Lt), skirta lėšų kultūros paveldo objektų ženklinimui (20 tūkst. Lt). Atlikti tvarkybos darbai 10 Lietuvos Katalikų bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų. Atlikti tvarkybos darbai 3 objektuose, įtrauktuose į Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą. Atlikti darbai 1 objekte, įtrauktame į Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009 – 2017 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009 – 2011 m.) priemones.
 
4. Užbaigti dvejų metų pirmininkavimą Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei, deleguoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovus arba įgaliotus ekspertus dalyvauti specializuotų darbo grupių veikloje, organizuoti seminarus, Europos paveldo dienų renginius (14).
 
5. Užbaigtas 2010 m. pradėtas ūkiškai nenaudojamų ir neprižiūrimų kultūros paveldo objektų patikrinimas ir parengta 2010 – 2011 m. ūkiškai nenaudojamų ir neprižiūrimų kultūros paveldo objektų patikrinimo rezultatų analizė bei siūlymai dėl tokių kultūros paveldo objektų apsaugos efektyvumo gerinimo (1 vnt.).
 
6. Parengtas ir Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas priemonių planas dėl poįstatyminių teisės aktų rengimo, įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, pasikeitus Statybos įstatymui (1 vnt.).

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas