Titulinis
Sugrįžtantys dvarai
Paragiu dvaras

Sugrįžtantys dvarai (25). Paragių dvaras - rašytojų seserų, rašiusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, tėviškė

Sugrįžimas į Paragius – kasmetinė tradicinė teatrų, poezijos ir literatūros šventė, suburianti Akmenės krašto žmones ir menininkus, kūrėjus ir jų gerbėjus bei klausytojus iš visos Lietuvos. Į Paragių dvarą Akmenės r. žmones traukia seserų rašytojų Sofijos Ivanauskaitės–Pšibiliauskienės ir Marijos Ivanauskaitės–Lastauskienės, rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, bei jų tėvo dailininko bajoro Nikodemo Ivanausko puoselėta meniška aplinka, žavi išlikęs puikus parkas.
 
Paragių dvaro sodyba, kurioje veikia muziejus, yra būdingas XVIII a. planinės struktūros dvaro ansamblis, kurį šiuo metu sudaro gyvenamasis ponų namas, klėtis, dūminė pirtis su vandens telkiniu, naujai restauruota daržinė, pritaikyta koncertinei – teatrinei salei, akmeninis stalas, prie kurio rymojo ir kūrė rašytojos bei senasis parkas.
 
Paragių dvaras atgaivintas ir jau priima lankytojus
 
2014 m. renovuota Paragių dvaro sodyba vėl atvėrė lankytojams duris.
 
Paragių dvaro ponų namas. Nuotr. Dianos Varnaitės Paragių dvaro ponų namas. Nuotr. Dianos Varnaitės Paragių dvaro ponų namas. Nuotr. Dianos Varnaitės Paragių dvaro ponų namas. Nuotr. Dianos Varnaitės Paragių dvaro ponų namas. Nuotr. Dianos Varnaitės
 
 
Jau ir prieš įgyvendinant tvarkybos projektą dvaro sodyba buvo traukos centras. Didelį įspūdį atvykstantiems padaro viduryje laukų esantis senasis dar Nikodemo Ivanausko tėvų sodintas parkas, kuris supa dvarą, tai lyg oazė vidury laukų.
 
Kiekvienais metais trečiąjį rugpjūčio savaitgalį medinėje Švč. Mergelės Marijos Šiaudinės bažnyčioje, kurioje virš pagrindinio altoriaus yra originalus Nikodemo Ivanausko tapytas didžiulis paveikslas, vyksta Šv. Roko atlaidai. Prieš atlaidus ir po jų rašytojų tėviškėje vyksta teatrų krivulė. Čia skaitoma poezija, skamba muzika, rengiamos meno ir literatūros konferencijos ir parodos.
 
Vasaromis Paragių dvare rengiamos kasmetinės kūrybinės, meninės stovyklos, minimi rašytojų gimtadieniai, vyksta edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, organizuojamos Europos paveldo dienos.
 
Lazdynų Pelėdos muziejus – Akmenės krašto muziejaus padalinys.
 
Sodyba gana erdvi, pastatai išdėstyti toli vienas nuo kito, jie masyvūs. Yra išlikusi dvaro planinė, tūrinė ir erdvinė struktūra. Parke daugiausia auga vietiniai medžiai, nors yra ir atvežtinių.
 
Iš Paragių dvaro istorijos

Paragių dvaras yra rašytojų Sofijos Ivanauskaitės–Pšibiliauskienės (1867-1926) ir Marijos Ivanauskaitės–Lastauskienės (1872 -1957), rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, tėviškė.

Ivanauskų protėviai atsikėlė į Paragius bene XVIII a. pabaigoje. Rašytojų tėvas Nikodemas Erazmas Ivanauskas (1843-1932) jaunystėje mažai tegyveno Paragiuose. 1863 m. sukilimo dalyvis svajojo apie žymaus dailininko karjerą, jis mokėsi Peterburge, Miuncheno menų akademijoje.

Paragiuose tuo metu šeimininkavo nuomininkas, kuris labai nugyveno dvarą, todėl Ivanauskai apsigyveno Šiauliuose. Į Paragius nuolatinai gyventi Ivanauskai atsikraustė apie 1882 m. Namas buvo statytas XIX a. pradžioje ir tada gana gražiai atrodė: buvo su mansarda, dažytu balkonu, turėjo įstiklintą verandą.

Paragiuose Ivanauskai gyveno sunkiai. Nors ir vargingas gyvenimas buvo Paragiuose, būsimoms rašytojoms čia patiko labiau. Atsikėlę į dvarelį Ivanauskai užveisė sodą.

Sofija Ivanauskaitė ištekėjo už gerokai vyresnio kaimyno, nusigyvenusio dvarininko Rapolo Pšibiliausko, su kuriuo susilaukusi dviejų vaikų, išsiskyrė. 1918 m. Sofija išvyko į Vilnių, o Marija liko Paragiuose. 1920 m. Sofija vėl grįžo į tėviškę ir daugiau iš čia nebeišvažiavo. Sofija mirė 1926 m. ir palaidota Tryškių kapinėse.

Marija Ivanauskaitė Petrograde ištekėjo už jaunesnio baltarusio Vaclovo Lastovskio. Susilaukė dviejų dukterų, bet šeima greitai iširo.

Povilo Višinskio 1896 m. aplankyta, paraginta ir padrąsinta, Sofija Pšibiliauskienė ėmė rašyti apsakymus, ilgainiui pradėjo laisvai iš lenkų kalbos versti ir sesers Marijos prozos kūrinius, kuriuos skelbdavo bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.

Per Pirmąjį pasaulinį karą seserys vėl suėjo Paragiuose. Tai buvo jų galbūt kūrybingiausias periodas. Jos rašė vakarais, nes dienomis dirbo ūkio darbus bei slaugė sergančią motiną Karoliną Ivanauskienę.

Marija Lastauskienė tarpukariu gyveno tai Kaune, tai Paragiuose , o mirė 1957 m. Kaune. Gyvendama iki Antrojo pasaulinio karo tėvų sodyboje Paragiuose, Marija Lastauskienė čia sukūrė Petrogrado prisiminimais bei įspūdžiais pagrįstus romanus „Šviesuliai ir šešėliai", „Šiaurės sostinėje" ir „Praeities šmėklos".

1940 m. sovietų valdžia dvarą nacionalizavo. Vėliau jis priklausė Tryškių kolūkiui.

1966 m. remontuotame name įsteigtas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Gyvenamojo namo dalyje ir mansardoje eksponuojamos nuotraukos, knygos, dokumentai, supažindinantys su rašytojų gyvenimu ir kūryba.
 
Parengta naudojant informaciją iš žemiau nurodytų šaltinių:
Lietuvos dvarai. Dviejų tomų žinynas (sudarytoja – Ingrida Semaškaitė). T. 2. – V., 2009, p.13.
http://www.akmenesmuziejus.lt/lt/padaliniai/lazdynu_peledos_memorialinis_muziejus_paragiuose.html
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Naujiena.aspx?uid=449
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/kultura/akmenes-rajone-bus-tvarkoma-lazdynu-peledos-teviskes-dvaro-sodyba-207524#.VAG60FIcTcs
http://akmene.lt/lit/Paragiu-dvaro-tvarkyba-ir-jopritaikymas-turizmo-reikmems/684
http://www.llt.lt/pdf/papile/izymus-ivanauskas.pdf
http://samogitia.mch.mii.lt/mpkelias/PARKAI/paragiu.htm
http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/lazdynu-peledos-dvaras-svencia-ikurtuves/185611
http://www.papile.lt/lt/naujienos/archive/paragiu_dvaro_dumines_pirties_atidarymas-pramoga.html
http://www.esparama.lt/projektas?id=36347&pgsz=10
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/lazdynu_peledos_dvaras_atgims/,print.1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94634&p_k=1

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas