Titulinis
Paveldas žiniasklaidoje
Vilniaus Šv. Trejybės bažnyčiai – 500 metų

Vilniaus Šv. Trejybės bažnyčiai – 500 metų

2014-06-30, šaltinis - Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios parapija
Video reportaže Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios parapijos atstovai pasakoja bažnyčios įkūrimo istoriją, pristato šiandieninį bažnyčios gyvenimą ir poreikį kuo greičiau tvarkyti pastatą bei taip jį apsaugoti nuo sunykimo. Žiūrėkite
 
2014-06-27, šaltinis "lrytas.lt"
Kai Vilniaus Bazilijonų vartai pasipuošė užrašu, kad už jų esančiai unitų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčiai sukanka 500 metų, į šventovę ėmė dažniau užsukti praeiviai – miestiečiai ir turistai. Tačiau daugybei žmonių vis tiek kyla klausimas: kas tie unitai? Atsakymą į jį rasite straipsnyje.
 
2014-06-20, šaltinis "Lietuvos žinios"
Straipsnyje "Bažnyčios vienytojai ukrainiečiai Lietuvoje" rašoma, kad sos­ti­nės Švč. Tre­jy­bės Grai­kų apei­gų ka­ta­li­kų baž­ny­čia (Auš­ros Var­tų g. 7), ku­ruo­ja­ma ukrai­nie­čių uni­tų ba­zi­li­jo­nų, ne­se­niai mi­nė­jo 500 me­tų ju­bi­lie­jų. Šios baž­ny­čios, ku­rio­je pa­mal­dos vyks­ta ukrai­nie­čių kal­ba, ir ša­lia esan­čio vie­nuo­ly­no is­to­ri­ja liu­di­ja se­nus Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ry­šius. Straipsnio autorė - Jūratė Mičiulienė. Skaitykite daugiau.
 
2014-06-07, šaltinis "Marijos radijas"
2014-06-07 ypatinga iškilmingų Šv. Mišių transliacija Marijos radijuje iš Vilniaus Švč. Trejybės (bazilijonų, unitų) bažnyčios. Pasiklausykite
 
2014-06-06, šaltinis "LRT Klasika"
Radijo laidos "Ryto allegro" reportažas apie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejų. Apie unitų tikėjimą, jų bendruomenę Vilniuje bei Švč. Trejybės bažnyčią pasakoja Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, vertėjas, vienas iš knygos "Unitai Lietuvoje" sudarytojų Vasilis Kapkanas, istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė. Reportažą parengė Karina Metrikytė. Pasiklausykite.
 
2014-06-04, šaltinis "Kultūros paveldo departamentas"
Per 500 metų nuo tuomet, kai dabartinės Švč. Trejybės bažnyčios vietoje buvo pastatyta mūrinė cerkvė, Bazilijonams unitams, rytų apeigų katalikų ordinui, vienuolynas priklausė bene ilgiausiai. Pirmąsyk broliams ji buvo atiduota dar 1595 m. Ordino pagrindu įsikūrusi Unitų Bažnyčia išsiskyrė tuo, jog tarsi jungė Rytų ir Vakarų krikščionių bažnyčias: pripažino Romos popiežiaus viršenybę ir pagrindines katalikų tikėjimo dogmas, tačiau puoselėjo tradicines rytų apeigas ir pamaldas laikė slaviškai. Skaitykite toliau
 
2014-06-04, šaltinis "Bernardinai.lt"
2014 m. birželio 7-9 dienomis Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia, kurią pastatė kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis už pergalę prie Oršos, minės 500 metų jubiliejų. XVII a. pr. čia darbavosi Bažnyčios vienybės Apaštalas Šventasis Juozapatas - vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrėjų. Susipažinkite su renginių programa
 
2014-06-03, šaltinis "Lietuvos nacionalinis radinas ir televizija"
Panoramos reportažas apie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejų. Unitų bendruomenės ir Švč. Trejybės bažnyčios istoriją pasakoja kunigas Vinkentijus Vasylis Janickijus ir Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Reportažą parengė Monika Petrulienė. Žiūrėkite.  
 
2014-05-29, šaltinis - "Marijos radijas"
Radijo laida "Istorija. Mokslas. Kultūra" apie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų Jubiliejų ir šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolyną. Pasakoja tėvas Petro Pavlo Jachimec OSBM, bolis Teodor ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Pasiklausykite
 
 
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas