Titulinis
Geroji patirtis
Gelgaudiškio dvaro vandentiekio bokštas

Gelgaudiškio dvaro vandentiekio bokštas

Istorikės Raimondos Rickevičienės atliktuose istoriniuose tyrimuose nurodyta, kad Gelgaudiškio dvaro vandentiekio bokštas buvo suprojektuotas tuometinio dvaro valdytojo barono Gustavo Koidelio apie 1839 m., šiuose tyrimuose taip pat pažymima, kad be racionalaus ūkininkavimo dvarininkai Koideliai patys mėgo planuoti įvairius pastatus. Galbūt šis statinys iš pradžių buvo pastatytas kiek kitaip, tačiau pagrindinius bruožus - keturkampį planą ir keturšlaitį stogą išlaikė iki mūsų dienų. Dabartinis išlikęs bokšto pastatas su keturkampio plano priestatu, kuris pristatytas pagal 1938 m. parengtą bokšto išplėtimo projektą. Bokštas stovi pietvakarinėje dvaro sodybos dalyje, į vakarus nuo pagrindinio įvažiavimo. Pastatas ilgą laiką buvo nenaudojamas, nešildomas, tačiau pavyko išsaugoti jo sudėtį ir apimtį bei jame esančią technologinę įrangą - 2 metalinius vandens rezervuarus ant metalinių sijų ir fragmentiškai išlikusį vandens pakėlimo  mechanizmą.
 
Dabartinis pastato valdytojas - Šakių rajono savivaldybės administracija. Bokšto pastato remonto ir restauravimo  darbai vykdyti 2014-2015 m. ES lėšomis pagal Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimo ir kompleksiško pritaikymo turizmo reikmėms viešųjų erdvių sutvarkymo ir pritaikymo techninį projektą. Tvarkybos darbų projektas parengtas pagal atliktų istorinių, inžinerinių geologinių, architektūros ir konstrukcijų tyrimų išvadas ir rekomendacijas. Projekto vadovė architektė Saulė Domanskienė, tvarkybos darbus vykdė MB ,,Virmalda“. Atlikti šie tvarkybos darbai: pamatų ir cokolio mūro remontas, grindų dangos remontas, nuogrindos remontas, sienų plytų mūro remontas ir restauravimas, tinko remontas ir restauravimas, medinio karnizo remontas, fasadų tinko dažymas, stogo dangos ir  elementų remontas, perdangos sijų remontas ir restauravimas, metalinių langų grotų remontas ir restauravimas, langų remontas. Visi darbai atlikti kokybiškai, pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus, išsaugotos ir restauruotos visos objekto vertingosios savybės. Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai priimti 2015 m. rugsėjo mėn..                
 
Pažymėtina tai, kad itin išradingai naujai paskirčiai pritaikytame restauruotame buv. dvaro sodybos vandentiekio bokšto pastate, išsaugant jame išlikusią autentišką technologinę įrangą, sėkmingai įrengtas naujas turistų traukos objektas - 36 skirtingų tonų varpų kariljonas, kuris pirmą kartą suskambo šių metų Žolinių šventės metu. Varpų gausmą pirmasis visuomenei pristatė į restauruoto bokšto pristatymo visuomenei šventę atvykęs kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius. Pastaraisiais metais itin sparčiai ir kompleksiškai tvarkomas Gelgaudiškio dvaras (jau restauruoti dvaro rūmu fasadai bei didžioji dalis vidaus patalpų su jose išlikusiu gausiu vertingu ir unikaliu Lietuvoje dekoru, istorizmo ir secesijos stilistikos krosnimis, tvartas, oficina, virtuvė, oranžerija ir kumetynas, sutvarkyta dalis parko teritorijos, pradėti tvarkyti tvenkiniai) jau tapo svarbiu turistų traukos objektu, o restauruotame buv. vandentiekio bokšto pastate įrengtas kariljonas dar labiau garsina Gelgaudiškio dvarą ir kviečia užsukti keliaujančius po Suvalkiją į dvare nuolat vykstančius įvairius renginius, šventes ir koncertus. Kariljono gausmu taip pat žadama pasitikti ir dvarą pamėgusias jaunavedžių poras.
 
Dvaro bokšte įrengto karilijono varpai Restauruotas bokštas kuriame įrengtas karilijonas Restauruotas vandentiekio bokšto vandens pakėlimo įrenginio fragmentas Restauruotas vandentiekio bokštas Restauruotas vandentiekio bokštas
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas