En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt

Vilniaus senamiesčio tarpuvartės – neatskiriama miesto vaizdo dalis

2013-12-16

Vilnius gali didžiuotis valstybės sostinės titulu, daugybe kultūros paveldo objektų, į pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktu senamiesčiu, todėl šis vis labiau tarp turistų populiarėjantis miestas vertinamas ir prižiūrimas itin atidžiai. Unikalų miesto planą sudarantys kiemeliai ir tarpuvartės – svarbi miesto vaizdo dalis. Siekdamas visapusiškai atskleisti miesto grožį, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos inicijuoja Vilniaus senamiesčio kiemeliuose ir tarpuvartėse esančių elektros, ryšių ir kt. tinklų spintų (toliau - spintų) bei išorėje esančių kabelių tvarkymą.

Bruno le Coutre „Mano miestas Klaipėda. 1900–1939 metai“. Atsiminimai

2013-12-13

Knygoje skelbiami į lietuvių kalbą išversti klaipėdiečio Bruno le Coutre (1889–1972) atsiminimai apie Klaipėdą: uostą, gatves, priemiesčius ir juose virusį gyvenimą 1900–1939 m., gyvai pristatomos įvairių sluoksnių miestiečių pramogos ir rūpesčiai.

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia. Vadovas

2013-12-13

Ši knyga – tai vadovas po vieną seniausių ir įspūdingiausių Vilniaus šventovių, Šv. Jonų bažnyčią. Skaitytoją siekiama supažindinti su statinio istorija, architektūra, interjero detalėmis ir ryškiausiomis asmenybėmis. Svarbų vaidmenį leidinyje atlieka vizualinė medžiaga – archyvinės ir šiuolaikinės fotografijos, bažnyčios planai.

Leidinį parėmė Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos

Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais“

2013-12-02

2013 metų pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasieks kasmetinis mokslinis - informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, kuriame apžvelgiami visų 2012 metais vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai. Šio tęstinio, jau 32-ojo, leidinio parengimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Pratęstas terminas teikti paraiškas pagal 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“

2013-12-02

2013 m. lapkričio 28 d. buvo priimtas kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-811 dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. ĮV-664 „Dėl gairių pareiškėjams bendrai Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramai gauti pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 123-6262).

Gelvonų bažnyčios stogas baigtas restauruoti

2013-11-28

Lapkričio pirmomis savaitėmis baigtas restauruoti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo (vadinamosios - Gelvonų) bažnyčios stogas. Gelvonų miestelyje (Širvintų r.) esanti bažnyčia prieš restauravimo darbus buvo prastos būklės – dėl surūdijusios stogo dangos į maldos namų vidų jau sunkėsi vanduo.

Turime, ką saugoti, privalome tai daryti

2013-11-27

Jūratė Mičiulienė

Daž­nai su­si­du­ria­ma su po­žiū­riu, kad kul­tū­ros pa­vel­das, jo iš­sau­go­ji­mas yra tar­si pa­pil­do­ma naš­ta. Ta­čiau Vil­niu­je vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos " Kul­tū­ros pa­vel­das ir ES stra­te­gi­ja "Eu­ro­pa 2020" - sie­kiant in­teg­ruo­to po­žiū­rio" pra­ne­šė­jai pa­tei­kė dau­gy­bę pa­vyz­džių, kai pa­vel­das ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę, o rū­pi­ni­ma­sis juo tei­kia nau­dos vi­suo­me­nei.

Kidulių dvaras - naujas laiko ženklas

2013-11-27

Lapkričio 30 d. Kidulių dvaro pagrindiniuose rūmuose (Šakių r.) įvyks renginys "Kidulių dvaras - naujas laiko ženklas". Renginį organizuoja Šakių rajono savivaldybė, Šešupės euroregiono turizmo informacinis centras, Kidulių seniūnija, Kidulių pagrindinė mokykla.

Konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“

2013-11-21

2013 m. lapkričio 22 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (įsikūręs Biržų pilyje) vyks tarptautinė konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“. Konferencija skirta muziejaus įkūrimo 85 metų sukakčiai.

Kviečiame į renginį apie knygnešius ir jų amatą

2013-11-20

2013 m. lapkričio 21 d. 16 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, VIlnius) vyks renginys, kuriame bus pristatoma Vilniaus knygrišių gildijos veikla bei knygrišystės amatas.

Surinktas turinys Spausdinimo versija