En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento tarnautoja Irena Vaškelienė laikinai nušalinama nuo pareigų dar dviem mėnesiams (2007 02 26)

Kauno miesto apylinkės teismas nuo š.m. vasario 26 d. iki balandžio 26 d. pratęsia Irenos Vaškelienės laikinąjį nušalinimą nuo Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjos pareigų.

Irena Vaškelienė įtariama padariusi keletą veikų, susijusių su einamomis pareigomis.

Šiuo metu Kauno teritorinio padalinio vedėjo pareigas laikinai eina Liutauras Tarbūnas.Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu sudaryta komisija Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjui Nagliui Puteikiui siūlo skirti vieną griežčiausių tarnybinių nuobaudų -  griežtą papeikimą.

Komisija nustatė, kad 2006 m. gruodžio 13 d. N. Puteikis padarė tarnybinį nusižengimą ir dėl to  sumenkino  visuomenės pasitikėjimą viešuoju administravimu ir valstybės tarnautojais, o ypač Kultūros paveldo departamentu ir jame dirbančiais valstybės tarnautojais*.

Kultūros paveldo departamento direktorius Albinas Kuncevičius, išnagrinėjęs komisijos išvadas, artimiausiu metu priims sprendimą dėl nuobaudos skyrimo.

N. Puteikis nuo 2006 m. gruodžio 13 iki 15 d. turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Komisijos prašymu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ištyrusi nedarbingumo pažymėjimo N.Puteikiui išdavimo pagrįstumą, patvirtino, kad jis buvo išduotas nepažeidžiant pažymėjimų išdavimo taisyklių reikalavimų.

N. Puteikis 2006 m. gruodžio 13 d. buvo sulaikytas ir pristatytas į  Klaipėdos m. 3 policijos komisariatą už administracinio teisės pažeidimo (numatyto LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 178 str. 1d.) įvykdymą. Jam skirta administracinė nuobauda.

Savo veiksmais N. Puteikis pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. (valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų bei valstybės institucijas ir įstaigas), 4 p. (valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai), 8 p. (valstybės tarnautojas privalo būti tolerantiškas, pagarbus) bei Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybė 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968, 2.1 p. (valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų, valstybės institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų), 2.2 p. (valstybės tarnautojas privalo elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu ir valstybės tarnautojais), 5.1 p. (valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai), 9.2 p. (valstybės tarnautojas privalo būti mandagus, malonus, paslaugus), 9.4 p. (valstybės tarnautojas privalo būti tolerantiškas, pagarbiai elgtis su kitais valstybės tarnautojais, kitais žmonėmis).

Kontaktinis asmuo:

Aušra Dulevičiūtė Kavaliauskienė

vyr. specialistė ryšiams su visuomene

Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos

tel.: (8-5) 211 32 39, ausradk@heritage.lt

Spausdinimo versija