En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamentas kritiškai vertina abejonių keliančias paveldosaugines ekspertizes, turinčias neigiamos įtakos kultūros vertybių išsaugojimui (2007 02 10)

Kultūros paveldo departamentas (KPD) siekia sumažinti kultūros paveldui daromą žalą dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertų abejonių keliančių ekspertizių.

Prieš savaitę KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo specialistų atestavimo komisija (Komisija) sušaukė posėdį, kuriame nagrinėjo ekspertizės specialistų V.Spudo ir E.Zilinsko veiklą bei atliekamų paveldosauginių ekspertizių kokybę.

Posėdžio metu taip pat nuspręsta parengti papildomą informaciją apie teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų  projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimą, kuri bus siunčiama savivaldybių tarnautojams, derinantiems projektinę dokumentaciją.

Netrukus po Komisijos svarstymo, š.m. vasario 7 d. V.Spudas ir E.Zilinskas informavo KPD apie savo veiklos sustabdymą paveldo (specialiosios) ekspertizės atlikimui.

Apie minėtų ekspertų veikos sustabdymą informuojami KPD teritoriniai padaliniai ir savivaldybių paveldosaugininkai. 

Su panašiomis problemomis, kylančiomis dėl kai kurių paveldosaugos ekspertų abejonių keliančios kompetencijos, susiduria ir kitos Europos šalys. Apie tai išsamiai diskutuota ir praėjusiais metais vykusiame Europos paveldosaugos institucijų vadovų susitikime (Europoean Heritage Summit) Didžiojoje Britanijoje, Londone, kuriame dalyvavo ir KPD direktorius Albinas Kuncevičius.

Kontaktinis asmuo:

Aušra Dulevičiūtė Kavaliauskienė

vyr. specialistė ryšiams su visuomene

Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos

tel.: (8-5) 211 32 39, ausradk@heritage.lt

Spausdinimo versija