En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009 05 29 įsakymas Nr. Į-216 „Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1999 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 128 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento“ ir jį keitusio įsakymo pripa

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS 1999 m. BIRŽELIO 18 d. ĮSAKYMO Nr. 128 „DĖL KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO“ IR JĮ KEITUSIO ĮSAKYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS2009 m. gegužės 29 d. Nr. Į-216

Vilnius

        1. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

        1.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1999 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 128 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento“;

        1.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. Į-45 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1999 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 128 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 19-700).

        2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Direktorė                                                                          Diana Varnaitė

__________________

Spausdinimo versija