En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 12 03 įsakymas Nr. Į-485 "Dėl kai kurių Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

 

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KAI KURIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 2004 m. gruodžio 3 d. Nr. Į-485

Vilnius

             Vadovaudamasi Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6031), ir Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2004, Nr. 165-6032), 4.3771 punktu,

      p r i p a ž į s t u netekusiais galios:

      1. Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. Į-193 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento Išvežamų į užsienį kultūros vertybių kontrolės skyriaus atliktų kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų bei meno kūrinių ekspertizių įkainių ir jų taikymo metodikos bei teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ (Inf. pr., 2003, Nr. 47-433).

     2. Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. Į-384 „Dėl direktoriaus 2003-06-13 įsakymo Nr. Į-193 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento Išvežamų į užsienį kultūros vertybių kontrolės skyriaus atliktų kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų bei meno kūrinių ekspertizių įkainių ir jų taikymo metodikos bei teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.3 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (Inf. pr., 2003, Nr. 81-768).

     3. Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. Į-404 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų bei meno kūrinių vertės nustatymo ir ekspertizių apmokėjimo“.

 

Direktorė                                                                            Diana Varnaitė

______________

Spausdinimo versija