En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

XIX a. vidurio dvaro namas Konarskio 35 A nebus nugriautas, o vietoj jo neišdygs daugiaaukščiai namai (2007 01 09)

XIX a. vidurio buvusio dvaro gyvenamasis namas Vilniuje, Konarskio 35A po daugiau kaip metus trūkusių teismo procesų bus išsaugotas.

Namą ir sklypą įsigijusios bendrovės 2004 m. pradėjo rengti detalųjį planą, kurio sprendiniuose buvo numatyta dvaro namą nugriauti, o sklypą užstatyti iki 7 aukštų gyvenamaisiais namais. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys atsisakė išduoti sąlygas tokiam detaliajam planui rengti. M. K. Čiurlionio gatvės gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos taip pat kreipėsi į valstybės institucijas, prašydamos sustabdyti kultūros paveldo naikinimą.

Kultūros paveldo departamentas, siekdamas išsaugoti šią kultūros vertybę, 2005 m. įrašė dvaro namą į Kultūros vertybių registrą, o kultūros ministras tais pačiais metais jį paskelbė valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Šie teisėti Kultūros paveldo departamento veiksmai kultūros paveldo objekte įsikūrusių bendrovių buvo apskųsti administraciniam teismui.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartyje konstatavo, kad Lietuvos kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė, o Lietuvos kultūros vertybių apsaugos, gausinimo ir perdavimo ateities kartoms tikslų požiūriu priemonės, taikytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, šiems imantis kultūros vertybių apsaugos, yra adekvačios, vykdant valstybei tenkančias konstitucines pareigas ir bendrovių skundą atmetė.

Teismo sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

Sklypas, esantis Konarskio 35 A, iki XIX a. II p. priklausė užmiestyje buvusiam Užvingio dvarui, kurio žemes nuo 1864 m. valdė dvarininkai Zacharovičiai. XX a. pradžioje Zacharovičiams žemes pardavus, 1907 m. naujoji savininkė dvarininkė P. Andrejeva gavo leidimą namą suremontuoti, sklype leista statyti oranžeriją, medinį ūkinį statinį, ledainę, daržinę, skalbyklą ir karietinę su gyvenamuoju kambariu. Prieš namą buvo suprojektuotas parteris, o už jo - sodas su pasivaikščiojimo takais. Istorikų surinkti duomenys rodo, kad tai buvo pagrindinis gyvenamasis dvaro namas. 

Kontaktinis asmuo:

Andrius Vaicekauskas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas

Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos

tel.: (8-5) 272 40 56 , andrius
@heritage.lt

Spausdinimo versija