En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 09 23 įsakymas Nr. Į-356 "Dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KAI KURIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 2008 m. rugsėjo 23 d. Nr. Į-356

Vilnius

              Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116, (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2006, Nr. 107-4068), 13.4 punktu,

          p r i p a ž į s t u netekusiais galios:

         1. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 328 „Dėl vargonų restauravimo ir atkūrimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 103-3275).

        2. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 364 „Dėl restauravimo medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-68).

       3. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 384 „Dėl Ornamentinio skulptūrinio dekoro iš stiuko konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinio patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 94-3339).

      4. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 312 „Dėl Vitražo restauravimo, atkūrimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinio patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2716).

      5. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 461 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių specialiųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4013).

      6. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 372 „Dėl istorinių-meninių dirbinių iš metalo tyrimų, konservavimo, restauravimo, atkūrimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5393).

       7. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2004 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. Į-210 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių specialiųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvų X rinkinio „Kultūros paveldo vertybių apskaitos darbai ir dokumentų rengimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3962).

       8. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. Į-506 „Dėl Sgrafito konservavimo, restauravimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudų normatyvų bei Skulptūrų polichromijos konservavimo, restauravimo darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-97).

 

Direktorė                                                                             Diana Varnaitė

______________

Spausdinimo versija