En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-06-30 įsakymas Nr. Į-279 "Dėl infomavimo apie teismų sprendimus, nutartis, nuosprendžius"

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMAVIMO APIE TEISMŲ SPRENDIMUS, NUTARTIS, NUOSPRENDŽIUS

 

2009 m. birželio 30 d. Nr. Į-279

Vilnius

 

                     1. N u s t a t a u, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniuose padaliniuose paštu (faksu) gauti ar Departamento direktoriaus įgaliotų Departamento teritorinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų teismuose gauti teismų sprendimai, nutartys, nuosprendžiai turi būti registruojami Departamento teritorinių padalinių gautų iš teisėsaugos įstaigų dokumentų registre ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po gavimo dienos faksu siunčiami Departamentui.

                     2. P a v e d u:

                     2.1. Departamento teritorinių padalinių vedėjams supažindinti su šiuo įsakymu Departamento teritorinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei kontroliuoti jo vykdymą;

                     2.2. Departamento Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui Juliui Raškauskui paskelbti šį įsakymą Departamento interneto tinklalapyje.

 

 

Direktorė                                                                            Diana Varnaitė

 

 

 

 

Spausdinimo versija