En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Bendradarbiavimas su Baltarusija

2009 m. vasario 12 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje.

Pagal šį susitarimą abi susitariančios Šalys vykdo jų valstybių teritorijose esančių istorijos ir kultūros paveldo vertybių, susijusių su bendra abiejų valstybių istorija ir kultūra, apskaitą, tyrimus ir apsaugą pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus.

Baltarusijos ir Lietuvos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdžio protokolas, 2009 m. lapkričio 26-27 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje

Spausdinimo versija