En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tarptautinės paveldosaugos konvencijos ir pagrindinės temos: dabartis ir perspektyvos

Vilniaus konferencija

Lietuva

2007 m. spalio 11 - 13 d.

Konferenciją "Tarptautinės paveldosaugos konvencijos ir pagrindinės temos: dabartis ir perspektyvos" organizuoja Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitetis kartu su Europos Tarybos kultūros, kultūros paveldo ir gamtos paveldo direktoratu,  bendradarbiaujant su Lietuvos Vyriausybe.

Ši konferencija skirta šalių narių išrinktiems atstovams ir politiniams vadovams, aukštesniems pareigūnams ir ekspertams iš susijusių organizacijų, žiniasklaidai, tarptautinėms vyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms kultūros paveldo srityje ir kraštovaizdžio sektoriuje, nevyriausybinėms organizacijoms ir tyrėjams. Dalyvių skaičius ribojamas iki šimto žmonių. Konferencija vyks anglų ir prancūzų kalbomis.

Konferencijos metu bus siekiama kritiškai įvertinti pagrindinius su paveldosauga susijusius tarptautinius aktus (konvencijas, rekomendacijas, chartijas ir t.t.); pabrėžti Europos Tarybos kultūros paveldo konvencijų svarbą; pakelti sąmoningumą apie Europos Tarybos dokumentus įvairiose šalyse, ypač iškeliant konvencijos dėl Kultūros paveldo reikšmės visuomenei pagrindų pasirašymą ir patvirtinimą; padėti gerinti įvairių tarptautinių informacinių dokumentų papildymo ir sinergijos įgyvendinimą; Pabrėžti Baltijos valstybių paveldo papildymą kaip jų vystymosi veiksnius.

Numatoma programa:

Spalio 11 d. (ketvirtadienis)

Dalyvių atvykimas. Registracija. Aplankų dalijimas.

14.30 - 15.00 val. POSĖDIS. KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Įžangos žodis. Alfredas JOMANTAS, Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) pirmininkas, Kultūros paveldo departamento Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas.Pranešėjai:

Jonas JUČAS, Lietuvos Respublikos kultūros ministras;

Albinas KUNCEVIČIUS, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius;

Emmanuelis ZINGERIS, Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitečio pirmininkas, Lietuvos Respublikos seimo narys

Daniel THEROND, Europos Tarybos kultūros, kultūros paveldo ir gamtos paveldo direktorato pirmininkas

15.00 - 18.00 val. POSĖDIS. TARPTAUTINĖ PADĖTIS

Svarbiausių tarptautinių paveldosaugos aktų tikslų ir įgyvendinimo apžvalga

Posėdžio pirmininkai:

Jacques LEGENDRE (Prancūzija), Kultūros, mokslo ir edukacijos komiteto

pirmininkas (PACE)

Juris DAMBIS (Latvija), Valstybinės paveldo apsaugos inspekcijos pirmininkas,

buvęs CDPAT pirmininkas;

Bendradarbiavimas dėl tarptautinių organizacijų informacinių dokumentų

Mounir BOUCHENAKI: UNESCO ir ICCROM;

Jean-Louis LUXEN: ICOMOS;

Marina SCHNEIDER: UNIDROIT;

Logika ir sąsajos tarp Europos Tarybos paveldo konvencijų ir jų įgyvendinimo mechanizmo

Daniel THEROND, Europos Taryba

Gislaine DEVILLERS (Belgija), Europos paveldo tinklas (HEREIN)

Europos Tarybos konvencijų bendradarbiavimas: esminiai integruotosios paveldo konservacijos dokumentai

Europos architektūrinio paveldo apsaugos konvencija (Granada)

Jean-Michel LENIAUD (Prancūzija), ekspertų komiteto, parengusio konvenciją,

narys;

Robert PICKARD (Jungtinė Karalystė), Europos Tarybos ekspertas;Europos archeologinio paveldo apsaugos konvencija (Valeta)

Gustaf TROTZIG (Švedija), ekspertų komiteto, parengusio konvenciją, pirmininkas

Friedrich LÜTH (Vokietija), Romanų-Germanų komisijos (RGK) direktorius;

18. 00 val. išvykimas į Nacionalinį Operos ir baleto teatrą

18. 30 val. Spektaklis C. W. Gluck „Orfėjas ir Euridikė". Lietuvos respublikos kultūros ministro J. Jučo priėmimas

Spalio 12 d. (penktadienis)

9.00 - 12.30 val. POSĖDIS. EUROPOS TARYBOS KONVENCIJŲ PLĖTRA.

Posėdžio pirmininkai:

Alfredas JOMANTAS (Lietuva), Europos Tarybos Kultūros paveldo organizacinio komiteto pirmininkas, Kultūros paveldo departamento Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas.

Maire MATTINEN (Suomija) Paminklų ir vietovių departamento direktorė,

Nacionalinė paveldo valdyba

Europos Tarybos konvencijų bendradarbiavimas: sąvokų plėtimas ir novatoriškos temos

Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija)

Jean - Francois SEGUIN (Prancūzija), Europos Tarybos konferencijos dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos pirmininkas

Natasa BRATINA - JURKOVIC (Slovėnija), Europos Tarybos konferencijos dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos vice pirmininkė

Kultūros paveldo reikšmės visuomenei pagrindų konvencija (Faro)

Jelka PIRKOVIC (Slovėnija), Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) buvusi pirmininkė;

Dag MYKLEBUST (Norvegija), Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) narys ir buvęs pirmininkas;

Pabaltijo valstybių Kultūros paveldo monitoringo grupės patirtis

Helena EDGREN (Suomija), monitoringo grupės pirmininkė, Bjorn VARENIUS (Švedija), Harold HAMRE (Norvegija), Gisle ERLIEN (Norvegija) ir HansSANDSTROM (Švedija), povandeninio paveldo, pajūrio paveldo, istorinių miestų ir statinių apsaugos darbo grupių pirmininkai.

Apvaliojo stalo diskusija: kultūrinio paveldo apsauga: bendra vizija ir jungtinė atsakomybė

Moderatorė: Catherine LALUMIERE (Prancūzija), House of Europe prezidentė, buvusi Europos Tarybos generalinė sekretorė (1989 - 1994)

Pranešėjai pristatys diskusijos temas.

Numatomos temos:

  • - kokie yra specifiniai tarptautinių konvencijų bruožai ir kaip jos papildo viena kitą?
  • - ar įvairių institucijų bendradarbiavimas yra pakankamas siekiant sukurti tikrą sinergiją tarp esančių dokumentų?
  • - ar Europos Tarybos specialiosios paveldo konvencijos atitinka šiandienos iššūkius?
  • - kokios Faro konvencijos ateities perspektyvos?

Diskusija

12.30 - 14.30 val. Pietūs

14.30 - 16.30 val. BAIGIAMASIS POSĖDIS

Diskusijos pratęsimas

Pirmininkai

Emmanuelis ZINGERIS (Lietuva), Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitečio pirmininkas;

Guilherme d'OLIVEIRA MARTINS (Portugalija), ekspertų komiteto, parengusio Faro konvenciją pirmininkas;Apibendrinimas. Lord McINTOSH (Jungtinė Karalystė), Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos ataskaita

18.00 val. Klasikinės muzikos koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje.

19.30 val. Priėmimas.Spalio 13 d. (šeštadienis)

Pažintinė kelionė po Vilnių. Sugrįžimas planuojamas apie 15 val.

Dalyvių išvykimas šeštadienį arba sekmadienį.

 

Daugiau informacijos: www.heritage.lt

Kontaktinis asmuo: Alfredas JOMANTAS

Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius

Kultūros paveldo departamentas

Šnipiškių 3

2600 VILNIUS

Lietuva

Telefonas : +370 52 72 40 84

Faksas : + 370 52 72 40 58

El.paštas : zai@is.lt

PRAKTINĖ INFORMACIJA :

Vieta:

Konferenciją numatyta rengti RADISSON SAS Astoria viešbučio posėdžių salėje.

Adresas: Didžioji g. 35 - 2, Vilnius.

Spalio 13 d. (šeštadienį) vyks pažintinė kelionė po Vilniaus apylinkes, skirta pažinti

Lietuvos kultūrinį paveldą. Smulkesnę programą dalyviai gaus atvykę.

Konferencijos kalbos

Konferencijos metu bus kalbama anglų ir prancūzų kalbomis.

Prieigos per internetą

Informacija apie Vilnių:

www.vilnius.lt

www.turizmas.vilnius.lt

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą:

www.heritage.ltKonferencijos dokumentai internete:

www.coe.int/heritage

www.European-heritage.net

Dalyviai

Dalyvių skaičius ribojamas iki 140 žmonių.

Pranešimų trukmė

Pranešimai turėtų trukti ne ilgiau kaip 15 minučių.

Pranešėjai paštu gaus nurodymus dėl pranešimų skaitymo tvarkos.Mokesčiai

Registracijos mokestis nebus renkamas. Visas kitas išlaidas dalyviai padengs patys,

išskyrus tuos, kuriuos remia Europos Taryba.

Spauda

Konferencijos posėdžiai bus atviri žurnalistams.

Vizos

Dalyviai prašomi susitvarkyti reikiamus dokumentus dėl vizos, jei ji bus reikalinga.

Viešbučiai

Dalyviai prašomi užsisakyti viešbučio kambarius patys.

Galutinis viešbučio Radisson SAS rezervacijos terminas - rugsėjo 19 d.

Užsisakant būtina nurodyti konferencijos pavadinimą.

Visuose kituose viešbučiuose rezervacija turi būti atlikta kaip galima greičiau.

 

Spausdinimo versija