En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tarptautinis seminaras "Kultūrinis turizmas: kaip atskleisti kultūros paveldo vertes"

2005 09 20-22, Vilnius

Vaizdai iš konferencijos

Vieta: Forum Palace, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, salė 4 a

Kultūrinis turizmas, kaip ir muzika arba knygų leidyba, apima ekonominę vertę – tad pelningas investicijų panaudojimas ir galimybė kurti darbo vietas šiai sričiai labai svarbi. Mes puikiai suprantame, ko gali netekti arba laimėti naujosios Europos Sąjungos valstybės, bei kitos į Europos Tarybą įstojusios šalys, bei kodėl valstybių-narių kultūros ir turizmo ministrai ir kelionių organizatoriai taip entuziastingai atsiliepė į 2005 m. Liuksemburgo kunigaikštystės pirmininkavimo Europos Sąjungai metu iškeltą kultūrinio turizmo plėtotės iniciatyvą.

Tačiau ne mažesnės vertės dalykai kultūriniam turizmui yra konkretus bendros kultūrinės įvairovės bei bendros tapatybės atradimas ir pliuralizmo svarbos suvokimas. Prie jų dar turėtume pridėti ir aktyvų europietišką pilietiškumą ir gebėjimą išgyventi bendrą praeitį, kurią keli pasauliniai, regioniniai karai ar totalitariniai režimai buvo beiškreipią ar net beištriną.

Europos teritoriją iš tiesų reikia dar iš naujo atrasti, nes visa tai, ką gali mums parodyti tos šalys, kuriose negalėjome lankytis ištisus dešimtmečius, yra ne kas kita, kaip dalis mūsų bendro kultūros paveldo, nuo kurio buvome atkirsti. Tuo metu, kai tiek kalbama apie nusivylimą Europos idėja, esame kasdien vis labiau įsitikinę, kad kultūrinis turizmas ir viena iš jo sudedamųjų dalių – Kultūros keliai, kuriuos Europos Taryba pradėjo rengti nuo 1987 metų, – priešingai, skatina iš naujo susižavėti Europos idėja.

Todėl ir suprantama, kodėl šio seminaro pasisakymai, geros praktikos pavyzdžiai arba kokybės tyrimų analizė europinio bendradarbiavimo kontekste didžiąja dalimi remiasi ta, kasdien vis didesnį susidomėjimą keliančia programa – Europos Tarybos kultūros keliais.

PROGRAMA

Antradienis, 2005 rugsėjo 20 d.14.00-15.00 Dalyvių atvykimas ir registracija

15.00 Oficialus Europos paveldo dienų atidarymas

Pasisakymai:

* Vladimiras PRUDNIKOVAS, Kultūros ministras

* Irena VAIŠVILAITĖ, LR Prezidento patarėja

* Jonas GLEMŽA,Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas

* Algimantas VAKARINAS, Vilniaus miesto vicemeras

Pranešimai:

15.30 John DUCIE, An Taisce, Airija : Dvarų ir parkų atgaivinimas Airijoje. Patirtis, panaudojant ES struktūrinių fondų finansavimą.

16.30 Virginie HEYNEN, Muriel STORDER, Belgija. Gražiausių Valonijos kaimų asociacija. Sertifikavimo svarba kultūriniam turizmui.

17.00 Naujo dokumentinio filmo, skirto kultūriniam turizmui “Lietuva anapus ir šiapus laiko” premjera.Trečiadienis, 2005 rugsėjo 21 d.08.30-09.00 Dalyvių registracija

09.00 Europos Tarybos pozicija. Kultūrinio turizmo svarba Europos Tarybos konvencijose ir programose.

09.20 Algimantas DEGUTIS, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas, l.e direktoriaus pareigas. Kultūrinis turizmas – iššūkis Lietuvos kultūros paveldui.

09.40 Juozas RAGUCKAS, Valstybinio Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas. Kultūros ir gamtos paveldas – šansas turizmo plėtrai Lietuvoje .

10.00 Iveta BALSERIENĖ, Vilniaus turizmo informacijos centro direktorė. Vilnius: kultūrinio turizmo svarba ir nauji projektai.

10.30-11.00 Kavos pertrauka

11.00-12.30 Michel THOMAS-PENETTE, Europos kultūros kelių instituto direktoriaus žodis seminaro dalyviams. Europinė kultūros paveldo interpretacija – Europos Tarybos kultūros kelių esmė. Parkų, sodų ir kraštovaizdžio bei Žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje projektai.

Sorina CAPP, Liuksemburgas. Europos Kultūros kelių instituto direktoriaus pavaduotoja. PICTURE (Pro-active Management of the Impact of Cultural Tourism on Urban Resources and Economics – Kultūrinio turizmo poveikio miesto ištekliams ir ekonomikai pro-aktyvus valdymas) projektas ir Europos miestai.

12.30-14.00 Pertrauka

14.00-15.00 Spitz GERHARD, Austrija. Mozarto miestų asociacija. Mozarto kelias : bendradarbiavimo tarp miestų pavyzdys.

15.00-16.00 Marie-Louise von PLESSEN, Vokietija-Prancūzija. Nepriklausoma parodų rengėja. Kaip interpretuoti fortifikacijų paveldą. Baltijos jūros šalių pavyzdys.

16.00-16.30 Kavos pertrauka

16.30-17.00 Philippe MAIROT, Prancūzija. Comte krašto kultūrų ir technikos muziejų direktorius. Vyriausiasis konservatorius. Muziejų bendradarbiavimas : Franche-Comte technikos ir kultūros muziejų pavyzdys.

17.00-17.30 Antonio BARONE, Italija. Turizmo konsultantas. Finikiečių kultūros kelio direktorius. Ekologinis turizmas ir kultūros keliai. Finikiečių kultūros kelio bei Viduržemio jūros baseino šalių kultūros kelių pavyzdžiai.

17.30-18.00 Zoe KAZAZAKI, Graikija. Graikijos Kultūros ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja. Via Egnatia : tarptautinis maršrutas po ortodoksų vienuolynus.

18.00-18.30 Catherine BERTHO – LAVENIR, Prancūzija. Istorijos profesorė. Paris III Sorbonne Nouvelle universitetas. Kultūrinio tarpininkavimo magistratūros studijų vadovė. Kaip rašyti apie turizmą: žvilgsnio ugdymas.

Išvados

19.30-20.30 Ekskursija pranešėjams po žydiškąjį Vilnių.

Ketvirtadienis, 2005 rugsėjo 22 d.

10.00 Seminaro pradžia Kauno miesto savivaldybės salėje, Kaunas, Laisvės al. 96

Pradžios žodis

Erikas TAMAŠAUSKAS, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas

10.30-11.30 Europinis kontekstas

Jean - Francois PERNOT, College de France, Istorijos ir šiuolaikinės civilizacijos lektorius. Miestų gynybiniai įrengimai: interesai, statybos ir griovimai nuo antikos iki mūsų dienų.

11.30-12.30 Vietos kontekstas

Rimgaudas MILIUKŠTIS, Kauno miesto savivaldybės administracijos Paminklotvarkos poskyrio vedėjas. ir Algirdas ŽALNIERIUS, Kauno paminklų restauravimo ir projektavimo institutas. Kauno miesto ir Kauno regiono pilys ir jų istorija.

Vladas RAKUTIS, Vytauto Didžiojo universiteto Karo istorijos centro direktorius, Arvydas POCIŪNAS, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Karybos istorijos skyriaus vedėjas. Kauno tvirtovės istorija ir vaidmuo Pirmajame pasauliniame kare.

Rimvydas STRAZDAS, Kauno miesto savivaldybės administracijos plėtros programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Informacija apie INTERREG III B programos projektą “Baltijos tvirtovių kultūros ir turizmo maršrutas”.

Pasiskirstymas į dvi darbo grupes: 1. Pilys 2.Fortifikacijos

Kauno pilies bei I forto lankymas.

Pietūs I forte.

14.00-16.00 Objektų analizavimas grupėse.

IX forto lankymas.

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankymas.

16.15-17.15 Apibendrinimas grupėse.

20.00 Grįžimas į Vilnių.

 

Spausdinimo versija