En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tarptautinė konferencija „Parkų ir sodų kelias: istorinių želdynų apsauga, gaivinimas ir kultūrinis turizmas“

2004 06 03-05, Rietavas

Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, bendradarbiaudamas su Europos kultūros kelių institutu (Liuksemburgas), Rietavo savivaldybe ir Žemaitijos kolegija, 2004 m. birželio 3-5 dienomis Rietave, tęsdamas 2002 metais Palangoje pradėtą konferencijų ciklą, skirtą Parkų ir sodų keliui, surengė tarptautinę konferenciją „Parkų ir sodų kelias: istorinių želdynų apsauga, gaivinimas ir kultūrinis turizmas“.

Konferencijoje buvo aktualizuoti istorinių želdynų apsauga ir atgaivinimas. Aptarta metodika, kurios būtina laikytis, atgaivinant istorinius želdynus, aptarta, kokią vietą ir reikšmę gali turėti naujadarai istoriniuose parkuose, įvardinta dabartinė Lietuvos istorinių želdynų būklė, pasikeista patirtimi juos gaivinant, įvardintos konkrečios istorinių parkų apsaugos srityje kylančios problemos, diskutuota dėl ryškiausių atvejų. Buvo Ieškota būdų, kaip juos spręsti, tenkinti visuomenės kultūrinio turizmo poreikius ir galimybes, skleisti sektinus kultūrinio turizmo pavyzdžius. Aiškintasi faktoriai, skatinantys kultūrinį turizmą, istorinių želdynų savininkų, naudotojų ir savivaldybių bendradarbiavimo vaidmenį, organizuojant kultūrinį turizmą. Konferencija buvo ta vieta, kur susitiko ir bendravo želdynų savininkai ir naudotojai, kraštovaizdžio architektai ir mokslininkai, tyrinėtojai, dėstytojai ir studentai, turizmo organizatoriai bei kiti suinteresuoti partneriai. Konferencijoje buvo pristatyta 2002 metais Palangoje vykusios konferencijos „Parkų ir sodų kelias: patirtis ir europiniai projektai“ medžiagos publikacija.

PROGRAMA

2004 06 02 (trečiadienis)

Užsienio svečių atvykimas į Vilnių

2004 06 03 (ketvirtadienis)

10.00-12.00 konferencijos dalyvių registracija

11.00-12.00 pietūs

2004 06 03 12.00-14.30

I sesija Senieji parkai-visuomeninė vertybė

Moderatorius: Alfredas Jomantas

Sveikinimo kalbos - 30 min.

Jonas Bačinskas “Žemaitijos kolegija: istorija, tradicijos ir perspektyvos” - 15 min.

Vytautas Rutkauskas “Rietavo parko atgaivinimo problemos” - 30 min.

Sigita Gasperavičienė ir Jūratė Valužytė “Kai kurie istoriniai duomenys Rietavo parkui” - 15 min.

Michel Thomas-Penette “Parkų ir sodų kelias: apie aktualijas ir bendradarbiavimą” - 30 min.

Vladas Stauskas „Parkai ir kitos vertybės nacionalinėje kultūrinio turizmo trasoje.„Nemunas“: ištekliai, problemos siūlymai.”

Kęstutis Ambrozaitis “Kultūrinis turizmas Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos” - 20 min.

Diskusijos

Kavos pertrauka - 30 min.

2004 06 03 14.30-17.30

II sesija Apsaugos ir paskirties derinimas

Moderatorius Ramunis Budriūnas

Renata Stachanczyk “Bad Muskau” kunigaikščio Hermano von Puckler parkas - 45 min.

Audrius Skridaila “Kairėnų dvaro parko atgaivinimo programa ir pirmasis jos įgyvendinimo etapas” - 20 min.

Antanas Sebeckas, Ramunė Urbonienė ir Petras Grecevičius ”Palangos Botanikos parko priežiūros problemos ir patirtis” - 15 min.

Viridijana Paulikienė “Kėdainių rajono istorinių želdynų išteklių pristatymas, būklės pristatymas ir pritaikymo kultūriniam turizmui galimybės” - 15 min.

Indrė Kačinskaitė “Sapiegų parkas Vilniuje - vertė ir atkūrimo galimybės” - 15 min.

Rita Nekrošienė “Klaipėdos universiteto botanikos sodas –vertinga senojo tauralaukio parko dalis” - 15 min.

Diskusijos

Rietavo parko apžiūra (3 grupės) trukmė iki 2 val.

Ekskursiją veda: Vytautas Rutkauskas, Kęstutis Labanauskas, Živilė Mačionienė

20.00 Vakarienė Rietavo kolegijoje

22.00 Išvykimas į Platelius (kurie gyvens Plateliuose)

2004 06 04  10.00 –12.30

III sesija Istoriniai želdynai XXI a. pradžioje

Moderatorius: Diana Varnaitė

08.00 Išvykimas į Rietavą (kurie gyvena Plateliuose)

09.00-10.00 Pusryčiai

Latvijos parkotyrininko pranešimas - 30 min.

Antanas Eičas “Vienas iš parkų apsaugos aspektų” - 15 min.

Kęstutis Labanauskas “Lietuvos parkų vertinimo kriterijai ir pasiskirstymas” - 20 min.

Petras Grecevičius “Vakarų Lietuvos senųjų parkų ir sodų atgaivinimokoncepcija Kultūros kelių kontekstu” - 20 min.

Konstantinas Jakovlevas-Mateckis “Istorinių vienuolynų sodų atgaivinimo problemos” - 15 min.

Gintaras Abaravičius “Užutrakio dvaro sodybos parko degradacija 20 a. bei jo restauracijos problemos 21 a. pradžioje” - 30 min.

Giedrė Eleonora Miknevičienė ir Marija Nemunienė “Bernardinų sodas Vilniuje: restauravimo ir sutvarkymo koncepcija” - 15 min.

Algirdas Navasaitis ir Loreta Semaškienė “ Obelynės parko būklė ir galimybės jį išsaugoti” - 15 min.

Diskusijos

12.30-13.30 Pietūs

2004 06 04  13.30 –15.30

IV sesija Kultūrinis turizmas. Ar tai istorinių parkų ateitis?

Moderatorius: Kęstutis Labanauskas

Estijos parkotyrininkas - 30 min.

Viktoras Vitkus “Panemunių istoriniai parkai kultūriniam turizmui” - 15 min.

Vincas Brezgys ir Andrius Vinskas “Dvarų duomenų bazė” - 15 min.

Jurgita Raišutienė ir Aušrinė Armaitienė “Istorinių želdynų įtaka kaimo turizmo kultūrinių aspektų plėtrai vakarų Lietuvoje “ - 15 min.

Romualdas Misius “ Žaliojo kultūros paveldo samprata” - 15 min.

Romas Marčius “Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro parko projektiniai pasiūlymai” - 10 min.

Bendra diskusija ir rezoliucijos

20 val. Vakarienė

2004 06 05 (šeštadienis)

09.00 Pusryčiai

Platelių parko apžiūra

Išvykimas į Plungę

Plungės parko apžiūra

Spausdinimo versija