En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-05-18 įsakymas Nr. ĮV-199 "Dėl Pilių pastatų ir jų liekanų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 642), Vilniaus m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo“

                           KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
                     PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                                                           ĮSAKYMAS
                                
    DĖL PILIŲ PASTATŲ IR JŲ LIEKANŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS
KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 642), VILNIAUS M., APTIKTŲ VERTINGŲJŲ
    SAVYBIŲ ATSKLEIDIMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO INICIJAVIMO
                                
                                       2009 m. gegužės 18 d. Nr. Į-199
                                                            Vilnius

    Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 9 straipsnio 3 dalimi,
    inicijuoju  Pilių pastatų ir jų liekanų komplekso   (unikalus
kodas  Kultūros  vertybių  registre 642), Vilniaus  m.,   aptiktų
vertingųjų   savybių   atskleidimą  ir   apsaugos     reikalavimų
patikslinimą.

DIREKTORĖ                                          DIANA VARNAITĖ
 

Spausdinimo versija