En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008-11-26 įsakymas Nr. Į-481 "Dėl inicijavimo sodybos vietos, klėties ir paminklinio akmens (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10593), Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Paežerių k., skelbimo valstybės saugomu kultūros objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INICIJAVIMO SODYBOS VIETOS, KLĖTIES IR PAMINKLINIO AKMENS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 10593), VILKAVIŠKIO R. SAV., PILVIŠKIŲ SEN., PAEŽERIŲ K., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

 

2008 m. lapkričio 26 d. Nr. Į-481

Vilnius

 

    Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo   kultūros paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153- 5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

    1.  Inicijuoju Sodybos vietos, klėties ir paminklinio  akmens (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10593), Vilkaviškio r. sav.,  Pilviškių  sen., Paežerių k., skelbimą valstybės   saugomu kultūros paveldo objektu.

    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

 

DIREKTORĖ                                                           DIANA VARNAITĖ

 

Spausdinimo versija