En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė „Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“

Lietuvos kultūros pavelde svarbią vietą užima sakralinis paveldas, bažnyčios, cerkvės, kinesės ir kiti sakraliniai pastatai – tai Lietuvos ir Lietuvoje kūrusių kitų šalių architektų, inžinierių kūrybos palikimas. Bažnyčios istorija yra svarbi tautos ir valstybės istorijos. Per šimtmečius bažnyčia kaupė, naudojo ir saugojo dailės, skulptūros, auksakalystės, kryždirbystės ir kitus meno kūrinius taip ugdydama tautos kultūrinį supratimą, meilę menui, krašto istorijai, kultūros paveldui.

Leidinyje pristatomas naujausio Kaišiadorių vyskupijos dekanato – Elektrėnų dekanato, jo parapijų ir bažnyčių istorija, bažnyčiose sukauptas sakralinis paveldas. Knygoje, bene pirmą kartą tokio pobūdžio leidiniuose, pateikiami tikslūs parapijų žemėlapiai, sakralinio paveldo inventorius, kunigų sąrašai.

Leidinys skirtas visiems besidomintiems bažnyčių istorija, sakraliniu paveldu, krašto kultūros paveldu. Leidinys gausiai iliustruotas šiuolaikinėmis ir istorinėmis nuotraukomis.

Spausdinimo versija