En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 11 17 įsakymas Nr. Į-465 "Dėl Verkių dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 756) Vilniaus m., Žaliųjų Ežerų g. 49, aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo"

                                       KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
                                 PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                                                                  ĮSAKYMAS
 
    DĖL VERKIŲ DVARO SODYBOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ
                  REGISTRE 756), VILNIAUS M., ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 49, APTIKTŲ
                  VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ ATSKLEIDIMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ
                                                    PATIKSLINIMO INICIJAVIMO

                                              2008 m. lapkričio 17 d. Nr. Į-465
                                                                    Vilnius

    Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi:
    1.  Inicijuoju Verkių dvaro sodybos (unikalus kodas  Kultūros vertybių registre 756), Vilniaus m., Žaliųjų Ežerų g. 49, aptiktų vertingųjų   savybių   atskleidimą  ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

DIREKTORĖ                                                                                                     DIANA VARNAITĖ

 

Spausdinimo versija