En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 11 07 įsakymas Nr. Į-448 "Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo procedūros nutraukimo"

                                      KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
                                  PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                                                                     ĮSAKYMAS

            DĖL TRAKŲ SENOJO MIESTO VIETOS (UNIKALUS KODAS 27125, BUVĘS KODAS A1783) VILNIAUS APS., TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ M., APTIKTŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ ATSKLEIDIMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
                                             INICIJAVIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO

                                                 2008 m. lapkričio 7 d. Nr. Į-448
                                                                        Vilnius

    Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo   kultūros paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153- 5571)  9 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Kultūros  paveldo centro  raštą  Nr. (6.2)-2-243 "Dėl Trakuose, namo Birutės g.   4 kieme,  aptiktų  radinių"  bei nekilnojamųjų  kultūros   vertybių vertinimo  ekspertizės  specialisto Olego  Fediajevo   2008-10-01 pažymą:
    1.  Nusprendžiu nutraukti Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros  ministerijos direktoriaus 2008-04-30 įsakymu Nr.  Į-131 "Dėl  Trakų  senojo miesto vietos (unikalus kodas  27125,   buvęs kodas  A1783)  Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų  m.,   aptiktų vertingųjų   savybių   atskleidimo  ir   apsaugos     reikalavimų patikslinimo  inicijavimo" (Žin., 2008, Nr. 54-2057)   inicijuotą Trakų  senojo  miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs   kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių   atskleidimo  ir  apsaugos  reikalavimų     patikslinimo procedūrą.
    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

DIREKTORĖ                                                                                                   DIANA VARNAITĖ
 

Spausdinimo versija