En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Raimundas Klimavičius „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1940 metais“

Remdamasis archyviniais šaltiniais, publikuotais dokumentais, memuarine literatūra, Lietuvos ir užsienio šalių tyrinėtojų publikacijomis, autorius nagrinėja Lietuvos kilnojamų kultūros vertybių, įvairias istoriniais laikotarpiais atsidūrusių už šalies sienų, paiešką ir grąžinimą 1918-1940 metais.

Knygoje surinkti ir susisteminti faktai, pateiktos išvados galėtų padėti kurti užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo strategiją, konkrečių veiksmų taktiką, tapti parengiamąja istorine medžiaga tarpvalstybinėse derybose dėl kultūros vertybių susigrąžinimo.

Spausdinimo versija