En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-08-07 įsakymas Nr. Į-325 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007-04-03 įsakymo NR. Į-116 „Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų ir miestų savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų p

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. Į-116 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ, RAJONŲ IR MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO

2007 m. rugpjūčio 7 d. Nr. Į-325

VilniusP a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. Į-116 ,,Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų ir miestų savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1525):

1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:

,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ, RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“.

2. Išdėstau 1.2. punktą taip:

,,1.2. Lietuvos Respublikos rajonų savivaldybių ir savivaldybių (toliau – rajonų savivaldybės ir savivaldybės) kultūros paveldo tinklų schemas.“.

3. Išdėstau 2.1. punktą taip:

,,2.1. planavimo tikslas – užtikrinti kultūros paveldo objektų, vietovių išsaugojimą;“.

4. Išdėstau 2.2. punktą taip:

,,2.2. planavimo uždaviniai - nustatyti kultūros paveldo objektų, vietovių sistemą, jų sklaidą, sankaupas;“.

5. Išdėstau 2.3.2. punktą taip:

,,2.3.2. rajonų savivaldybių ir savivaldybių specialieji planai – rajono lygmens.“.Direktorius                                                                                     Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija