En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2008 09 17 įsakymas Nr. ĮV-455 "Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                            ĮSAKYMAS

    DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖMS REIKŠMINGO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
    PAVELDO, ESANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKYMO TAISYKLIŲ
                          PATVIRTINIMO

                2008 m. rugsėjo 17 d. Nr. ĮV-455
                             Vilnius

    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571; 2008, Nr. 59-2203) 1 straipsnio 4 dalies nuostatomis,
    tvirtinu pridedamus:
    1.  Užsienio  valstybėms reikšmingo  nekilnojamojo   kultūros
paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisykles.
    2. Prašymo leisti atlikti objekto tvarkymo darbus formą.

KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

                        _________________

                           

PrisegtukasDydis
taisyklės.doc39 KB
Forma.doc25 KB
Spausdinimo versija