En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 08 06 įsakymas Nr. Į-290 „Dėl besąlygiško sutikimo dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo formos patvirtinimo“

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS  

 

Į S A K Y M A S

 DĖL BESĄLYGIŠKO SUTIKIMO DĖL FIZINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ ATLIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 6 d. Nr. Į-290

Vilnius

                     

                     Vadovaudamasis Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-240 „Dėl Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 76-2766), 10.1 punktu,

                     t v i r t i n u Besąlygiško sutikimo dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo formą (pridedama).

 

Kontrolės skyriaus vedėjas,                                           

pavaduojantis direktorių                                           Rimantas Kraujalis

 

 

 

PrisegtukasDydis
Forma.doc41.5 KB
Spausdinimo versija