En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 07 03 įsakymas Nr. Į-239 "Dėl inicijavimo Verbiškių senovės gyvenvietės (unikalus kodas kultūros vertybių registre 31657), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškių k., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL INICIJAVIMO VERBIŠKIŲ SENOVĖS GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 31657), VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., VERBIŠKIŲ K., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. Į-239

Vilnius

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

                1. I n i c i j u o j u Verbiškių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31657), Vilniaus r. sav., Riešės sen., Verbiškės k., skelbimą valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

                2. R e g i s t r u o j u šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

 

Direktorė                                                                              Diana Varnaitė

________________

 

Spausdinimo versija