En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 05 15 įsakymas Nr. Į-156 „Dėl kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių, kurioms pagal 2008 m. Paveldotvarkos programos priemones pradedami rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, sąraš

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ, KURIOMS PAGAL 2008 m. PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PRIEMONES PRADEDAMI RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI, SĄRAŠO IR KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ, KURIOMS PAGAL 2008 m. PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PRIEMONES PRADEDAMI RENGTI APSAUGOS REGLAMENTAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 15 d. Nr. Į-156

Vilnius

 

        Vadovaudamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 22 str. 2 d. 1 p.,

      t v i r t i n u pridedamus:

      1. Kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių, kurioms pagal 2008 m. Paveldotvarkos programos priemones pradedami rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentai, sąrašą;

      2. Kultūros paveldo vietovių, kurioms pagal 2008 m. Paveldotvarkos programos priemones pradedami rengti apsaugos reglamentai, sąrašą.

 

Direktorė                                                                               Diana Varnaitė

_______________

                                                                           

PrisegtukasDydis
sąrašas patvirtintas 2008-05-15 KPD dir isakymu Nr. Į-156.doc94.5 KB
Spausdinimo versija