En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 04 30 įsakymas Nr. Į 131 „Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo (ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo“

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TRAKŲ SENOJO MIESTO VIETOS (UNIKALUS KODAS 27125, BUVĘS KODAS A1783) VILNIAUS APS., TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ M., APTIKTŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ ATSKLEIDIMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO INICIJAVIMO

 

2008 m. balandžio 30 d. Nr. Į‑131

Vilnius

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3‑37; 2004, Nr. 153‑5571) 9 straipsnio 3 dalimi:

          1. I n i c i j u o j u Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783) Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

          2. R e g i s t r u o j u šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

 

Direktorė                                                                           Diana Varnaitė

______________

 

 

 

Spausdinimo versija