En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2007-11-26 įsakymas Nr.IV - 683 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO

2007 m. lapkričio 26 d. Nr. ĮV-683

Vilnius

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu, tvirtinu pridedamus:

          1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.21:2007 "Auksavimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          2. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.18:2007 "Drožybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          3. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.17:2007 "Lipdybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           4. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.11:2007 "Metalo konstrukcijų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          5. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.19:2007 "Skulptūros polichromijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           6. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.20:2007 "Monumentaliosios sieninės tapybos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           7. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.07:2007 "Vertingų medžio rūšių gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           8. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.13:2007 "Dažymo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           9. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.22:2007 "Inkrustuotų paviršių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           10. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.06:2007 "Medžio konstrukcijų ir gaminių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          11. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.08:2007 "Parketo grindų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

           12. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.16:2007 "Ornamentinio skulptūrinio dekoro iš stiuko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          13. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.12:2007 "Tinko tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

          14. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.23:2007 "Vitražo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

         15. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.14:2007 "Dirbtinio marmuro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

         16. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.09:2007 "Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

         17. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.10:2007 "Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

         18. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.15:2007 "Sgrafito tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

        19. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.25:2007 "Stogų dangos tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

        20. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.24:2007 "Vargonų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai".

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                     JONAS JUČAS

_________________

PrisegtukasDydis
Auksavimo normatyvai.doc2.01 MB
Drožybos normatyvai.doc331 KB
Lipdybos normatyvai.doc1.03 MB
Metalo konstrukcijų normatyvai.doc447 KB
Skulptūros polichromijos normatyvai.doc350.5 KB
Monumentaliosios sieninės tapybos normatyvai.doc2.07 MB
Vertingų medžio rūšių gaminių normatyvai.doc503 KB
Dažymo normatyvai.doc1 MB
Inkrustuotų paviršių normatyvai.doc256.5 KB
Medžio konstrukcijų ir gaminių normatyvai.doc2.13 MB
Parketo grindų normatyvai.doc885.5 KB
Ornamentinio skulptūrinio dekoro iš stiuko normatyvai.doc425 KB
Tinko normatyvai.doc634.5 KB
Vitražo normatyvai.doc347.5 KB
Dirbtinio marmuro normatyvai.doc379 KB
Keraminių koklių normatyvai.doc593.5 KB
Metalo dirbinių normatyvai.doc3.24 MB
Sgrafito normatyvai.doc249.5 KB
Stogų dangos normatyvai.doc1.02 MB
Vargonų normatyvai.doc1.1 MB
Spausdinimo versija