En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 11 09 KM įsakymas Nr.IV - 662 " Dėl pavedimo bygdyti trakų istorinio nacionalinio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL PAVEDIMO VYKDYTI TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO

SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO

ORGANIZATORIAUS FUNKCIJAS2007 m. lapkričio 9 d. Nr. ĮV-662

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų

įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 27

straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 21 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 22 straipsnio 2 dalies 1

punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų

kultūros ministro ir aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973), 13.2 punktu

bei atsižvelgdamas į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. spalio 29 d. įsakymą

Nr. 296V "Dėl planavimo organizatoriaus funkcijų perdavimo rengti

Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės

apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planus" ir į kultūros ministro

2007 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. ĮV-649 "Dėl Trakų istorinio

nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų

ir tvarkymo planų rengimo organizatoriaus funkcijų perėmimo",

1. Pavedu:

1.1. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai vykdyti

Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės

apsaugos zonos ribų plano ir Trakų istorinio nacionalinio parko

tvarkymo plano, pradėtų rengti remiantis Valstybinės saugomų

teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2005 m.

kovo 9 d. įsakymu Nr. 49V, rengimo organizatoriaus funkcijas;

1.2. Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo

apsaugos skyriui koordinuoti Trakų istorinio nacionalinio parko

ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Trakų

istorinio nacionalinio parko tvarkymo plano, pradėtų rengti

remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos

ministerijos direktorės 2005 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 49V,

rengimą.

2. Įpareigoju Kultūros ministerijos saugomų teritorijų ir

paveldo apsaugos skyriaus vedėją Irmą Grigaitienę perduoti Trakų

istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriui Gintarui

Abaravičiui visą iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie

Aplinkos ministerijos perimtą Trakų istorinio nacionalinio parko

ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Trakų

istorinio nacionalinio parko tvarkymo plano projektų medžiagą

(tekstinę dalį, brėžinius bei procedūrų dokumentus).KULTŪROS MINISTRAS                                          JONAS JUČAS

Spausdinimo versija