En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 05 29 KM įsakymas Nr.311 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybos patvirtinimo"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

   DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO EKSPERTŲ TARYBOS

                          PATVIRTINIMO

                               

                2007 m. gegužės 29 d. Nr. ĮV-311

                             Vilnius    Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  kilnojamųjų   kultūros

vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352) 9  straipsnio

1 dalies 7 punktu:

    1.  Tvirtinu  šios  sudėties Kilnojamųjų  kultūros   vertybių

išvežimo ekspertų tarybą: Audronė Arulienė     - Kultūros paveldo departamento prie

                      Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus

                      Išvežamų į užsienį kultūros vertybių

                      poskyrio vedėja (tarybos pirmininkė); Remigijus Grėbliūnas - Kultūros paveldo departamento prie

                      Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus

                      Išvežamų į užsienį kultūros vertybių

                      poskyrio vyriausiasis valstybinis

                      inspektorius (tarybos pirmininko

                      pavaduotojas); Jolanta Gasiūnienė   - Kultūros paveldo departamento Kontrolės

                      skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros

                      vertybių poskyrio vyriausioji valstybinė

                      inspektorė; Egidijus Virbašius   - Lietuvos muzikos akademijos Mokslinės

                      eksperimentinės laboratorijos vedėjas

                      (styginių ir liaudies muzikos instrumentų

                      ekspertas); Jolanta Širkaitė     - Kultūros, filosofijos ir meno instituto

                      direktoriaus pavaduotoja, Dailėtyros

                      skyriaus vadovė (senosios tapybos

                      ekspertė); Paulius              - Teatro, muzikos ir kino muziejaus

 Steponavičius        restauratorius (senųjų baldų ekspertas); Birutė Vitkauskienė  - Vilniaus dailės akademijos dėstytoja

                      (taikomosios dailės ir metalo dirbinių

                      ekspertė); Eivyda Lazauskaitė   - Lietuvos nacionalinio muziejaus

                      Etnografijos skyriaus vedėja (lietuvių

                      valstiečių tradicinės materialinės

                      kultūros ekspertė); Linas Gedminas       - Lietuvos dailės muziejaus muziejininkas

                      (senosios skulptūros ir mažosios plastikos

                      ekspertas); Libertas Klimka      - Etninės kultūros globos tarybos

                      pirmininkas (technikos ir mokslo objektų

                      ekspertas); Vincas Ruzas         - Lietuvos banko muziejaus fondų

                      saugotojas (ordinų, medalių ir ženkliukų

                      ekspertas); Dalia Grimalauskaitė - Lietuvos nacionalinio muziejaus

                      Numizmatikos skyriaus vedėja (numizmatikos

                      ir bonistikos ekspertė); Aleksandr Tolčan     - senosios rusų religinės dailės

                      ekspertas; Eglė Pinkutė         - Lietuvos dailės muziejaus muziejininkė

                      (senosios tekstilės ekspertė); Julija Normantienė   - Lietuvos nacionalinio muziejaus

                      muziejininkė (filatelijos ekspertė); Tadas Šėma           - Lietuvos nacionalinio muziejaus

                      vyresnysis muziejininkas (šaltųjų ir

                      šaunamųjų ginklų, karinės amunicijos

                      ekspertas); Petras Algis Mikša   - Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos

                      darbuotojas (knygų ir periodinių leidinių

                      ekspertas); Regimanta            - Kultūros, filosofijos ir meno instituto

 Stankevičienė        darbuotoja (senosios tapybos ir bažnytinės

                      dailės ekspertė); Marija Kuodienė      - Lietuvos dailės muziejaus saugotoja-

                      tyrinėtoja (lietuvių liaudies meno

                      ekspertė); Gražina Gurnevičiūtė - Lietuvos dailės muziejaus muziejininkė

                      (istorinės keramikos ir stiklo ekspertė); Liucijus Suslavičius - Valstybės įmonės "Regitra" vyriausiasis

                      specialistas (senosios automoto-technikos

                      ekspertas); Roman Slavomir       - Lietuvos muzikos akademijos klavišinių

 Kontorovič           muzikos instrumentų vyriausiasis

                      derintojas (klavišinių muzikos instrumentų

                      ekspertas).

    2.  Laikau  netekusiu galios Lietuvos  Respublikos   kultūros

ministro  2004  m.  birželio  18  d.  įsakymą  Nr.  ĮV-158   "Dėl

Kilnojamųjų   kultūros   vertybių  išvežimo  ekspertų     tarybos

patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 98-3669).

    3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio

19 d.KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

Spausdinimo versija