En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 01 10 KM įsakymas Nr.5 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliojimo būti regiono lygmens teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektu"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

  DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

  ĮGALIOJIMO BŪTI REGIONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ

        STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTU

                               

                  2007 m. sausio 10 d. Nr. ĮV-5

                             Vilnius

   

    Vadovaudamasis   Planų  ir  programų  strateginio    pasekmių

aplinkai   vertinimo   tvarkos  aprašo,  patvirtinto     Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr.  967

(Žin., 2004, Nr. 130-4650), 8.2.1.2.4 punktu,

    įgalioju   Kultūros  paveldo  departamentą  prie     Kultūros

ministerijos būti regiono lygmens teritorijų planavimo  dokumentų

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektu.

   

APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KULTŪROS MINISTRĄ                  ARŪNAS KUNDROTAS

   

Spausdinimo versija