En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 06 09 KM įsakymas Nr.238 "Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S


                               

    DĖL KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO UŽ VEIKLOS APRIBOJIMUS SKELBIAMŲ SAUGOMAIS NEKILNOJAMOJO

          KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ

                          PATVIRTINIMO

                               

                2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-238

                             Vilnius

                               

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-5571) 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2005  m.  balandžio  14  d. nutarimo  Nr.  408  "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą" (Žin., 2005, Nr. 50-1651) 1.4punktu,

  tvirtinu  Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už  veiklos apribojimus  skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisykles (pridedama).

 

KULTŪROS MINISTRAS                 VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS                          _____________

                             

PrisegtukasDydis
Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus sklebiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklės.doc62.5 KB
Spausdinimo versija