En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 29 KM įsakymas Nr.190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis"

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
  DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS
                
        2005 m. balandžio 29 d. Nr. ĮV-190
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų  kultūros
vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004,  Nr.
153-5571)  3 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos  Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.
3-37; 2004, Nr. 153-5571) 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis:
 1. Pripažįstu saugomomis nekilnojamąsias kultūros  vertybes,
įregistruotas Kultūros vertybių registre Kultūros  vertybių
apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos  direktoriaus
įsakymais nuo 1995 m. birželio 12 d. iki 2005 m. balandžio 19 d.
bei paskelbtais "Valstybės žiniose" nuo jų įregistravimo dienos
šiais kodais, ir nustatau šių vertybių apsaugos tikslus:
 1.1. saugoti moksliniam pažinimui: A1-A5, A25-A35,  A39-A53,
A55-A65, A76-A77, A88, A92, A95-A96, A98-A149, A153, A176-A180,
A194, A203, A211, A228, A233, A238, A242, A253-A255, A257, A259,
A264, A267, A278, A286-A288, A327, A329-A330, A334-A335, A339-
A341, A343-A345, A348, A351, A368, A371, A385-A391,  A393-A397,
A399, A401, A404, A406, A408, A410-A411, A414-A416,  A418-A419,
A421, A423, A425, A427, A432-A435, A439, A442, A444-A445, A449,
A451-A453, A455-A460, A463, A465-A466, A469, A472, A484,  A486,
A488, A490, A493-A494, A496-A497, A499, A501, A506,  A509-A511,
A514, A516, A518, A521, A524, A531, A540, A545-A547, A572-A574,
A577, A580-A581, A584-A585, A587-A594, A598-A600,  A602-A606,
A609, A611, A614-A615, A617, A619, A623, A630-A631,  A636-A638,
A640-A641, A643-A648, A650, A652-A655, A659-A660, A664, A667-
A669, A672-A673, A676, A678-A679, A687, A693-A696, A699, A702-
A703, A706, A708, A710, A714-A715, A717-A720, A722-A724,  A726,
A728, A730-A731, A733, A735, A738, A741-A742, A745-A746,  A748,
A753-A755, A758, A769, A776, A778, A784-A786, A788-A790, A792-
A793, A796, A798, A800, A803-A804, A806, A808, A812, A817-A818,
A820, A823, A829, A841, A844, A853-A854, A862-A863,  A865-A867,
A882, A890, A904, A914, A947, A1075, A1111, A1166, A1175-A1176,
A1182-A1183, A1189, A1198, A1201-A1202, A1238, A1256,  A1263,
A1268-A1271, A1309, A1312, A1315, A1319, A1325,  A1329-A1330,
A1333, A1335-A1336, A1343, A1347-A1348, A1350-A1357,  A1359,
A1364-A1371, A1373, A1375-A1376, A1378, A1380,  A1382-A1391,
A1394-A1395, A1397-A1401, A1406-A1407, A1415, A1421,  A1456,
A1462, A1473-A1477, A1479-A1483, A1498-A1501, A1504-A1505, A1548-
A1552, A1560, A1562-A1564, A1566-A1567, A1569-A1575,  A1577,
A1581, A1600-A1601, A1603-A1604, A1606-A1611, A1616-A1617, A1629,
A1631, A1633-A1641, A1643-A1649, A1651-A1656, A1660-A1664, A1666-
A1678, A1680-A1685, A1687-A1702, A1704K-A1705,  A1707-A1709,
A1712-A1713, A1717, A1719-A1720, A1722-A1731, A1734-A1738, A1740-
A1750, A1752, A1754-A1757, A1759-A1761, A1763-A1764,  A1771,
A1773-A1774, A1778-A1779, A1783, A1785-A1786, A1793-A1795, A1797-
A1800, A1802, A1807-A1814, A1816-A1831, A1834-A1839, A1841-A1842,
A1844-A1862, A1866-A1869, A1874-A1875, A1879-A1887, A1893-A1903,
A1905-A1910, A1912-A1913, A1916, A1918-A1920, A1922-A1923, A1926,
A1928, A1930-A1932, A1934-A1935, A1937-A1942, A1944-A1945, A1947,
A1951, A1953-A1955, A1957-A1959, A1964;
 1.2.  saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti  viešajam
pažinimui ir naudojimui: A6K-A24, A36-A38, A54, A66K-A75K, A78-
A87K, A89-A91K, A93K-A94K, A97K, A150K-A152, A154K-A175, A181K-
A193K, A195K-A202K, A204-A210, A212-A227K, A229K-A232, A234-
A237K, A239-A241K, A243-A252K, A256, A258, A260-A263, A265-A266,
A268-A277K, A279-A285K, A289-A326, A328, A331K-A333, A336K-A338,
A342, A346K-A347, A349K-A350, A352K-A367K, A369-A370, A372K-
A384K, A392K, A398K, A400, A402-A403K, A405, A407, A409, A412K-
A413K, A417, A420, A422, A424K, A426, A428-A431, A436-A438, A440-
A441, A443, A446K-A448K, A450K, A454K, A461-A462K, A464, A467K-
A468, A470-A471, A473-A483, A485K, A487, A489, A491K-A492K, A495,
A498, A500K, A502K-A505, A507K-A508K, A512-A513K, A515K,  A517,
A519-A520, A522-A523, A525K-A530K, A532K-A539, A541- A544K, A548-
A571K, A575-A576, A578K-A579, A582K-A583, A586, A595K-A597, A601,
A607-A608, A610K, A612-A613, A616K, A618, A620-A622, A624-A629K,
A632K-A635, A639, A642, A649K, A651K, A656K-A658K, A661- A663K,
A665-A666K, A670K-A671K, A674K-A675K, A677, A680-A686, A688K-
A692, A697-A698K, A700K-A701, A704-A705, A707K, A709, A711K-
A713K, A716, A721, A725K, A727K, A729, A732K, A734,  A736-A737,
A739-A740K, A743K-A744, A747K, A749-A752, A756K-A757, A759K-
A768K, A770K-A775K, A777K, A779-A783K, A787, A791K,  A794-A795,
A797, A799, A801K-A802, A805K, A807, A809-A811,  A813-A816K,
A819K, A821-A822, A824-A828K, A830-A840, A842K-A843, A845K-A852,
A855-A861, A864, A868-A881, A883-A889K, A891K-A903, A905- A913,
A915-A946K, A948-A1074K, A1076-A1110, A1112-A1165K, A1167-A1174,
A1177-A1181, A1184-A1188, A1190-A1197K, A1199K-A1200K, A1203-
A1237, A1239-A1255, A1257-A1262, A1264K-A1267,  A1272-A1308,
A1310-A1311, A1313K-A1314, A1316-A1318K, A1320-A1324, A1326K-
A1328, A1331-A1332, A1334K, A1337- A1342, A1344-A1346K, A1349K,
A1358, A1360-A1363, A1372K, A1374K, A1377, A1379K, A1381, A1392K-
A1393K, A1396, A1402K-A1405, A1408-A1414K, A1416-A1420, A1422K-
A1455, A1457-A1461, A1463-A1472, A1478, A1484- A1497, A1502K-
A1503, A1506-A1547, A1553-A1559, A1561, A1565, A1568,  A1576,
A1578-A1580, A1582-A1599, A1602, A1605, A1612-A1615, A1618-A1628,
A1630K, A1632, A1642, A1650, A1657K-A1659, A1665, A1679, A1686,
A1703, A1706, A1710K-A1711, A1714-A1716, A1718, A1721, A1732-
A1733, A1739, A1751, A1753, A1758, A1762, A1765-A1770,  A1772,
A1775-A1777, A1780-A1782, A1784, A1787-A1792K, A1796,  A1801,
A1803-A1806, A1815, A1832-A1833, A1840, A1843,  A1863-A1865,
A1870, A1873, A1876-A1878, A1904, A1911, A1914-A1915,  A1917,
A1921, A1924-A1925, A1927, A1929, A1933, A1936, A1943,  A1946,
A1948-A1950, A1952K, A1956K, A1960-A1963;
 1.3. saugoti moksliniam pažinimui ir saugoti viešajai pagarbai:
A1871-A1872, A1888-A1892K.;
 1.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
    2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-359
    (nuo 2005 m. rugpjūčio 24 d.)
    (Žin., 2005, Nr. 102-3797),
    2008 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-4
    (nuo 2008 m. sausio 20 d.)
    (Žin., 2008, Nr. 8-292),
    2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV-344
    (nuo 2008 m. rugpjūčio 6 d.)
    (Žin., 2008, Nr. 89-3559) ir
    2009 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-91
    (Žin., 2009, Nr. 23-929)redakcija
 saugoti  viešajam pažinimui ir naudojimui: M1-M324, 1-18,
1-31-I43, 1-60, 170-175, 190-197, 1-111, 1115-1117, 1129, 1134,
1141, 1144, 1147-1150, 1153-1154, 1157-1158, 1160-1162, 1176,
1181-1182, 1201, 1264, 1268-1270, 1277, 1279, 1283, 1286, U1-U2,
U8-U53, G4K-G12K, G15K-G28K, G44K-G85K, G87K-G103K, G105K-G106K,
G108K-G113K, G115K-G116K, G118K-G121K, G123K-G124K, G126K, G128K,
G130K-G148K, G206K-G207K, G209K-G216K, G218K-G219K, G222K-G223K,
G230K, G231K, G232K, G233K-G235K, G237K, G239K-G252K, G254K,
G257K-G258K, G260K-G270K, G274K-G287K, G289K-G290K, G292K-G296K,
G298K-G301K,  G304K-G326K,  G328K-G329K,  G331K, G339K-G352K,
G365K-G366K, G368K-G385K, G387K-G400K, G411K-G412K, G414K-G416K,
G417K,  G429K, G432K-G449K, G451K-G452K, G456K-G459K, G461K,
G463K-G465K, G467K-G472K, G478K- G494K, G501K-G521K, G526K-G527K,
G530K-G534K, G537K-G540K, G542K-G543, S5-S6, S13-S39, S47-S50,
S58K-S84K,  S86,  S88-S92K,  S95-S104, S106-S147, S149-S167,
S169-S190,  S192-S207,  S211,  S217,  S219-S223,  S225-S238,
S252-S261, S262, S263, S264, S266K-S268K, S270, S271, S272-S275,
S277-S284K, S285, S286K-S304, S306-S330, S332-S352, S354-S374,
S376-S391, S393-S400, S401, S403-S409, S411, S412, S413-S418,
S420-S447K, S449-S478K, S479K, S480-S491, S495-S496, S508, S517,
S532,  S538,  S540-S558K, S561-S566, S567, S568-S615, S617,
S619-S682, S684-S780, S784-S789, S791-S856, S862, S864, S867,
S870,  S873,  S875-S876, S879-S896, S898-S1005, S1008-S1021,
S1023-S1024, S1026-S1035, S1038-S1039, S1043-S1067, S1069-S1073;
 1.5. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei  saugoti
viešajai pagarbai: D1-D160K, L1-L89, L92-L406, L408-L409, L412-
L1672, 11-117, 119-130, 144-159, 161-169, 176-189,  198-1110,
1112-1114, 1118K-1128K, 1130-1133, 1135-1140, 1142-1143, 1145-
1146, 1151-1152, 1155-1156, 1159, 1163-1175, 1177-1180, 1183-
1200, 1202-1263, 1265-1267, 1271-1276, 1278, 1280-1282, 1284-
1285, G1K-G2K, G13K-G14K, G29K-G43K, G86K, G104K, G107K, G114K,
G117K, G122K, G125K, G127K, G129K, G149K-G205K, G208K,  G217K,
G220K-G221K, G224K-G229K, G236K, G238K, G253K,  G255K-G256K,
G259K, G271K-G273K, G288K, G291K, G297K, G302K-G303K,  G327K,
G330K, G332K-G338K, G353K-G364K, G367K, G386K,  G401K-G410K,
G413K, G418K-G428K, G430K-G431K, G450K, G453K-G455K,  G460K,
G462K, G466K, G473K-G477K, G495K-G500K, G522K-G525K, G528K-G529K,
G535K-G536K, G541K, S2-S4, S40-S43, S45-S46, S191,  S208-S210,
S212-S214, S239-S248, S250-S251, S276, S492-S493,  S497-S505,
S507, S509-S516, S518-S524, S528-S531, S533-S537, S539, S559-
S560, S616, S618, S781-S783, S790, S857-S861, S863,  S865-S866,
S868-S869, S871-S872, S874, S877-S878, S1006-S1007, S1022, S1025,
S1036-S1037, S1040-S1041, S1068.
 2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte numatytos  vertybės
saugomos remiantis jų apskaitos dokumentais,  nustatančiais
vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir
elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas bei norminiais ir
individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus
(priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo
režimų  darbus), kurie galioja tiek, kiek   neprieštarauja
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms.
 3. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie  Kultūros
ministerijos (toliau - Departamentas) iki 2005 m. birželio 15 d.
parengti ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti
Departamento priemonių plano projektą, kuriame būtų numatyta šiuo
įsakymu  pripažintoms saugomomis nekilnojamosioms   kultūros
vertybėms pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą
ir  kitus teisės aktus reikalingų dokumentų, jų  projektų
parengimas ar duomenų surinkimas.
 
KULTŪROS MINISTRAS            VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

             _____________

 

Spausdinimo versija