En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 04 15 KM įsakymas Nr. ĮV-150 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 15 d. Nr. ĮV-150

Vilnius

                               

                      Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153- 5571) 8 straipsnio 6 dalimi,

                      Tvirtinu Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir  atrankos kriterijų aprašą (pridedama).

 

KULTŪROS MINISTRAS                    VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

_____________

PrisegtukasDydis
Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašas.doc82.5 KB
Spausdinimo versija