En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-11-06 įsakymas Nr. Į-469 "Dėl prašymo gauti informaciją formos patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO GAUTI INFORMACIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO

2007 m. lapkričio  6 d. Nr. Į-469

Vilnius

                 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) 12 straipsnio 1 dalimi,

                  t v i r t i n u  Prašymo gauti informaciją formą (pridedama).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                 ALGIMANTAS DEGUTIS

PrisegtukasDydis
forma.doc30 KB
Spausdinimo versija