En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Vytauto Didžiojo universitete – tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir dabartis“, skirta Kauno benediktinių vienuolyno 390-mečiui paminėti

2014 05 05

2014 m. gegužės 8–9 d. Vytauto Didžiojo universitetas, minėdamas 390-ąsias Kauno benediktinių vienuolyno įkūrimo metines, kartu su seserų benediktinių vienuolynu, pirmą kartą Lietuvos mokslo istorijoje rengia tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijoms: jų istorijai ir atspindžiams dabartyje. Konferencijoje siekiama inicijuoti Lietuvoje ir regione mažai gvildentos temos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijų ir jų tradicijų perėmimo šiandienoje tyrimus.

Tarptautinė konferencija yra gera proga paminėti benediktinių vienuolyno egzistavimo Kaune 390-metį. Nors šio vienuolyno įkūrimas iš Nesvyžiaus truko 1621–1627 m., tačiau oficialų fundacinį aktą LDK bajoras Andriejus Skorulskis surašė 1624 m. lapkričio 28 d., juo buvo teisiškai įforminta vienuolyno materialinė padėtis. Ši data laikoma pamatine benediktinių vienuolyno fundacijos Kaune data.

Kauno benediktinių jubiliejus suteikia progą kalbėti apie LDK moterų vienuolijas apskritai, moterų vienuolystę XIX–XX a., iššūkius, su kuriais susiduriama šiandienoje. Konferencijoje pranešimus skaitys 32 mokslininkai iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos bei Airijos. Jų tarpe – istorikai, menotyrininkai, sociologai ir teologai. Nagrinėjamas platus spektras temų – nuo moters vaidmens liturgijoje, meninio ir kultūrinio LDK moterų vienuolijų paveldo iki moterų vienuolinio gyvenimo tendencijų tyrimų XXI a.

Pranešimų tematika svarbi ne tik monastiniams tyrimams, bet atspindi ir bendras Lietuvos visuomenės raidos problemas, vienuolijų poveikį visuomenei bei visuomenės įtakas vienuolynų padėčiai. Tai padeda geriau suvokti ne tik vienuolynų raidą, bet ir Lietuvos valstybės raidos problemas. Konferencijos metu tikimasi užmegzti naujus mokslinius kontaktus, pasidalinti moksline patirtimi, inicijuoti naujus ateities tyrimus. Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu numatoma išleisti mokslinių straipsnių rinkinį.

Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba (projekto nr. LIT-8-10) ir VDU mokslinių tyrimų klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“.

Išsamesnė informacija- renginio programoje.

Kontaktinis asmuo:

Ilona Strumickienė

8 615 914220

i.struminckiene@hmf.vdu.lt

Spausdinimo versija