En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2014-03-06 įsakymas Nr. Į-56

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO IR ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO 600 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO 2009–2017 METŲ PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ 2014 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 6 d. Nr. Į-56

VilniusVadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo”, ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2014 m. vasario 24 d. raštą Nr. V11-46(6.5.) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų“,

t v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos kultūros paveldo objektų ir jų tvarkybos darbų 2014 m. sąrašą (pridedamas).Direktorė                                             Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
priedas.xls21 KB
Spausdinimo versija