En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2014-03-06 įsakymas Nr. Į-57 "DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OB

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 6 d. Nr. Į-57

VilniusVadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo”, ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2014 m. vasario 24 d. raštą Nr. V11-46(6.5.) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų“:

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2014 m. programos kultūros paveldo objektų ir darbų sąrašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad tvarkybos darbų valdytojui VĮ „Lietuvos paminklai“ atlikus viešuosius pirkimus, į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo projektavimui ir darbams skiriamos lėšos gali būti patikslintos.Direktorė                                                           Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
priedas.xls27.5 KB
Spausdinimo versija