En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2014-03-10 įsakymas Nr. Į-63 "DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) 2014 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) 2014 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 10 d. Nr. Į-63

VilniusVadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo”, ir atsižvelgdama į Dvišalės nuolatinės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimą bei Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2014 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. S-3(6.2.-185) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų“:

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) 2014 m. programos kultūros paveldo objektų ir darbų sąrašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad tvarkybos darbų valdytojui VĮ „Lietuvos paminklai“ atlikus viešuosius pirkimus, į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų darbams skiriamos lėšos gali būti patikslintos.

 Direktorė                                                               Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
priedas.xls35.5 KB
Spausdinimo versija