En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 01 11 įsakymas Nr.Į-18 “ Dėl Iniciavimo buv. dvaro sodybos fragmentų ( ATV1010 ), Alytaus aps., Lazdijų R. sav., šeštokų sem., Rudaminos k., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMASDĖL INICIJAVIMO BUV. DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ (ATV1010), ALYTAUS

APS., LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., RUDAMINOS K., SKELBIMO

VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU2008 m. sausio 11 d. Nr. Į-18

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

1. Inicijuoju buv. dvaro sodybos fragmentų (AtV1010), Alytaus

aps., Lazdijų r. sav., Šeštokų sen., Rudaminos k., skelbimą

valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

DIREKTORIUS                                                               ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija