En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 m. kovo 24 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama darbotvarkė:

1. Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaičiuškos vilos (u. k. 37317), esančios J. Janonio g. 46, Kačerginėje, Kauno r. teritorijos ribų patikslinimo klausimas;

2. Vidurinės mokyklos pastato (u. k. 1148, AtV131), esančio Skuodo g. 27, Kauno m. duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

3. Pastato, esančio Laisvės al. 27, Kauno m. teisinės apsaugos suteikimo klausimas;

4. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149, U30) duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas. Kitų objektų ir kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statinių svarstymas.

Spausdinimo versija