En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 01 10 įsakymas Nr.Į-14 “ Dėl Licencijos prekiauti antikvariantiniais daiktais išdavimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS PREKIAUTI ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS IŠDAVIMO

2008 m. sausio 10 d. Nr. Į-14
Vilnius

         Vadovaudamasis Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1572 (Žin., 2003, Nr. 116-5286; 2005, Nr. 98-3700),

išduodu Daivos Torosian individualiai įmonei, įmonės kodas 301493563 Juridinių asmenų registre, buveinės adresas: V. Grinkevičiaus g. 4-7, Šiauliai, licenciją Nr. 36 prekiauti antikvariniais daiktais.

DIREKTORIUS                                                                                    ALBINAS KUNCEVIČIUS

 

Spausdinimo versija