En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012-08-27 įsakymas Nr. ĮV-563 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. Įsakymo nr. Įv-157 „Dėl privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO

20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-563

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemones, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012-04-02 vidaus audito ataskaitą Nr. 9 „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004 programos priemonių vertinimas“,

pakeičiu Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2006, Nr. 101-3920) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).KULTŪROS MINISTRAS                                               ARŪNAS GELŪNAS

PrisegtukasDydis
prasymo forma.doc44.5 KB
taisykles.doc106 KB
Spausdinimo versija