En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Informacija valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojams

Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai kviečiami teikti prašymus Departamentui dėl išlaidų, patirtų tvarkant jiems priklausančius kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes.Kompensuojama:

1. Į Kultūros vertybių registrą įrašytų Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai - iki 50 procentų. Taip pat - dalis apsaugos priemonių įrengimo išlaidų.2. Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, taip pat – juose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (toliau – prieinami visuomenei lankyti objektai), šių tvarkybos darbų išlaidos:

3.1. tyrimų (taikomųjų);

3.2. avarijos grėsmės pašalinimo;

3.3. konservavimo;

3.4. restauravimo;

3.5. tvarkybos darbų projektų parengimo.

Avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų bei jų projektavimo išlaidos kompensuojamos, kai šie darbai yra priimti teisės aktų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija