En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2014-03-04 įsakymas Nr. Į-52 "Dėl 02-04 programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonei 02-04-01-02-06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui" įgyvendinti

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 02-04 PROGRAMOS „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“ PRIEMONEI 02-04-01-02-06 „PARENGTI DUOMENIS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ATSKLEIDIMUI" ĮGYVENDINTI 2014 M. REIKALINGŲ VEIKSMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 4 d. Nr. Į-52

Vilnius

Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo“,

tvirtinu 02-04 programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonei 02-04-01-02-06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui" įgyvendinti 2014 m. reikalingų veiksmų sąrašą (pridedama).

 

Direktorė                                                               Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
Apskaitos 06 pr.is. pried. 20140304 Nr.I-52.xls22.5 KB
Spausdinimo versija