En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 09 25 įsakymas Nr.381 “Dėl iniciavimo Bobriškių sentikių cerkvės ( MC 30760 ) Panevėžio aps., Rokiškio r. sav., Kriaunių sen., Bobriškių k., skelbimo valstybės saugoma "

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO BOBRIŠKIŲ SENTIKIŲ CERKVĖS (MC 30760) PANEVĖŽIO

APS., ROKIŠKIO R. SAV., KRIAUNŲ SEN., BOBRIŠKIŲ K., SKELBIMO

VALSTYBĖS SAUGOMA

2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. Į-388

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

1. Inicijuoju Bobriškių sentikių cerkvės (MC 30760) Panevėžio

aps., Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Bobriškių k., skelbimą

valstybės saugoma.

2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

DIREKTORIUS                                                       ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija