En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

1997 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 202 atitaisymas "Dėl objekto įrašymo į registrą" (Žin., 1997, Nr. 80-2032)"

ATITAISYMAS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių
apsaugos departamento 1997 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 202
"Dėl objekto įrašymo į registrą" (Žin., 1997, Nr. 80-2032) priedo
skiltyje "Teritorijos plotas, ha" vietoj skaičiaus "2,93" turi
būti skaičius "3,93".

DIREKTORIUS                                                          ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija